Labe v roce 2050. Pohled do budoucnosti

Voda je základem všeho živého a je nedílnou součástí našeho každodenního života. Přesto ji člověk bere jako samozřejmost a nechová se k ní s patřičnou úctou. Ostatně, správnému zacházení s vodou v krajině se učíme dodnes. Nejčastější podobou vody v krajině jsou řeky a potoky, které v ní fungují jako tepny a cévy v lidském těle. V místech, kde jsou řeky nespoutané a v životadárné formě, překypuje krajina pestrostí druhů a zeleně. Naopak v místech, kde člověk necitlivě zasáhl, krajina velmi trpí.