Látky narušující hormonální systém byly nalezeny ve vejcích a mrtvých orlích mláďatech

10.3.1999 - Jack Weinberg (přeložil Tomáš Moravec) | Články
Vysoké koncentrace chemikálií, známé pro svůj negativní vliv na hormonální systém, byly nalezeny v nevylíhnutých vejcích a v tělech mrtvých ptáčat ohroženého orla zlatého. Vyplývá to ze studie vydané 6. ledna 1999 japonskou Agenturou na ochranu životního prostředí.
Mezi chemikáliemi nalezenými v tělech mrtvých mláďat zlatého orla, jejichž porodnost klesá od začátku tohoto desetiletí, byly identifikovány polychlorované bifenyly (PCB), DDT, insekticidy, a další toxické chemické sloučeniny. Agentura uvádí, že zmíněná studie přináší důkazy o tom, že orli předávají tyto chemikálie svému potomstvu poté, co došlo k akumulaci těchto chemikálií v jejich tělech. Přitom mnohé z látek nalezených v tělech a vejcích orla zlatého již nesmějí být vyráběny a používány. Nicméně díky tomu, že tyto látky se v přírodě poměrně obtížně rozkládají, kolují životním prostředím desítky let. Agentura dále uvádí, že je možné, že ekosystém již dosáhl stavu vysokého znečištění. Studie zkoumala oblasti v Japonsku včetně prefektur Shiga a Iwate v letech 1995 až 1997. Byly měřeny koncentrace určitých chemických sloučenin v osmi nevylíhnutých vejcích a v prsních svalech pěti uhynulých nedospělých ptáků. Zpráva uvádí, že byly detektovány PCB, DDT, insekticid hexachlorcyklohexan a další chemikálie. PCB byla naměřena nejvyšší koncentrace a to od 63 do 210 nanogramů na gram svalové tkáně a 14 až 65 nanogramů na gram vzorku z nevylíhnutých vajec. Jeden nanogram je jedna miliardtina gramu (1/1 000 000 000 g). Agentura na ochranu životního prostředí dále uvádí, že naměřené koncentrace jsou relativně malé ve srovnání s koncentracemi naměřenými u podobných vzorků z oblasti Velkých jezer v Severní Americe. Předpokládá se nutnost dalších měření, která by měla naznačit, zda existuje vztah mezi přítomností uvedených chemikálií a snižujícím se počtem mláďat orlů zlatých.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí