PhDr. Leo Pavlát


ANKETA: Jaká bude Praha?


Leo Pavlát (autor fotografie Dezidor / Wikipedia)

PhDr. Leo Pavlát

český  židovský  novinář, spisovatel a diplomat, ředitel Židovského muzea v Praze


1/ Souhlasíte s podobou nového územního plánu Prahy?

Podle mého názoru málo respektuje zachování a rozvoj zelených ploch, nenabízí dost sportovišť pro občany, rekreačních oblastí. Za velice krátkou současně považuji lhůtu, do níž bylo třeba předložit námitky a připomínky.

2/ Souhlasíte s tím, aby developeři dostali výjimku až na tři sta projektů, které se schválí bez veřejné diskuse ve zrychleném režimu změn starého územního plánu?

V žádném případě. Je to ukázka naprostého pohrdání názorem občanů.

3/ Rozhoduje vedení města o budoucnosti Prahy zodpovědně vůči našim potomkům?

Takovým podstatným rozhodnutím je nový územní plán Prahy a k tomu, jak už jsem uvedl,  mám výhrady. I když žijeme ve velkoměstě, neznamená to, že beton, špína a hluk nemají dostat jasné meze. Ostatně, s  tímto problémem jsem spolu s mnoha dalšími konfrontován i jaksi osobně. Jako předseda občanského sdružení Zelené Hodkovičky jsem velice zvědav, jaké domy mají  vyrůst na místě dnes zelené plochy v těsné blízkosti lesoparku, která je podle nového územního plánu vyčleněna k bytové výstavbě.

4/ Kterou pražskou stavbu vzniklou po roce 1989 považujete za nejzdařilejší a proč?

Jsou stavby, které se mi líbí, ale raději řeknu, které v tak velkém městě, jako je Praha, postrádám: Dostatek plaveckých stadionů.

5/ Jak by podle Vás měla Praha vypadat v roce 2020?

Měla by být zelenější, čistší, méně hlučná, s cyklistickými stezkami napříč městem. Uvítal bych více vody ve městě – vodní plochy, kašny.