Letáky o toxických látkách jen ke stažení

Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech

Cílem studie bylo zmonitorovat znečištění pražských vod perfluorovanými látkami a bromovanými zpomalovači hoření. PFAS byly zjištěny…

Rtuť - prezentace

Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro…

Toxická past. Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

Dětské hračky a další spotřební zboží z plastu je kontaminováno toxickými chemikáliemi, které jsou téměř 10 let zakázané.…

Vše, co jste chtěli vědět o LIFE AskREACH, ale báli jste se zeptat

Zájem spotřebitelů dozvědět se, zda zboží na trhu neobsahuje toxické a obávané látky, neustále roste. Projekt…

Zapojte se do AskREACH. Informujte zákazníky o bezpečnosti vašich výrobků

Podle evropské chemické legislativy REACH musí výrobce, distributor i každý další článek v dodavatelském řetězci spotřebitele zdarma informovat,…

Pomáháme zákazníkům nakupovat výrobky bez toxických látek. Připravujeme užitečnou mobilní appku!

Užitečná aplikace pro opatrné spotřebitele: K výrobě spotřebního zboží se používá ohromné množství látek. Ačkoliv mnoho z nich je…

Bromované a organofosfátové zpomalovače hoření v prachu vnitřních prostor pražských budov

Arnika odebrala vzorky prachu z patnácti pražských budov. Mezi nimi byly domácnosti, kanceláře, úřady, učebny a…

Recyklace je skvělá věc. Dělejme ji proto správně!

Připojte se k výzvě za bezpečnou recyklaci. Ve výrobcích, které dnes dosluhují a stávají se odpadem,…

Toxická recyklace aneb Jak mohou nevytříděné odpady kontaminovat spotřební zboží v ČR

Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v…

HRAČKA NEBO TOXICKÝ ODPAD? aneb Jak odpoví Stockholmská úmluva

Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v…

Hodnoty těžkých kovů uvnitř pražských budov

Analýza prachových částic ve vnitřním prachu v pražských budovách

Dioxiny z toxického popílku se dostávají do našeho potravního řetězce

Tato zpráva, kterou připravila organizace IPEN, se zabývá významným zdrojem kontaminace životního prostředí perzistentními organickými znečišťujícím…

Člověk, voda a toxické látky

Ve světě je komerčně využíváno asi 100 tisíc chemických látek. Jejich roční produkce se odhaduje na…

Report about sampling and monitoring in the surrounding of waste incinerators in Phuket

Studie z roku 2011 pojednává o výsledcích monitoringu dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a dalších toxických látek…

Coal-fired power plant and pulp and paper mill site: Tha Tum Mercury Hot Spot in Thailand

Studie vyhodnocuje výsledky analýz vzorků vlasů a ryb z oblasti industriální zóny u Tha Tum v…

Jak vybrat bezpečnou hračku

10-ti dílná barevná skládačka

Nehrajme si s PVC

PVC (polyvinylchlorid) patří k nejrozšířenějším plastům. Je však známou skutečností, že jeho výrobu, používání i likvidaci…
0 Kč
Cena se slevou0 Kč
Prodejní cena0 Kč
Prodejní cena bez DPH0 Kč

Proces integrovaného povolování

barevná skládačka se stručným výkladem zákona a návodem k jeho praktickému využití
0 Kč
Cena se slevou: 0 Kč
Prodejní cena0 Kč
Prodejní cena bez DPH0 Kč