en ru

Lidé v Arnice

Mgr. Karolína Brabcová

Karolinaodborník na toxické látky ve spotřebním zboží

Vede spotřebitelské kampaně zaměřené na toxické látky ve zboží na českém trhu. Pracuje na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích. Podílí se na organizaci analýz výrobků na obsah ftalátů, bromovaných zpomalovačů hoření a dalších toxických látek v ČR a v Evropě. 

Ing. Milan Havel

Milan_Havelodborník na problematiku odpadů, ekoporadce

V Arnice se od jejího vzniku zabývá problematikou odpadů a toxických látek v rámci programu Toxické látky a odpady. Vzděláním je Milan Havel strojní inženýr (ČVUT), před několika lety se však rozhodl opustit práci konstruktéra zařízení na úpravu vody a věnovat se jen ekologii.

Mgr. Martin Holzknecht

Holzknecht Martinkomunikace zahraničních projektů a PR

Do Arniky přibyl v srpnu 2017. Zabývá se mediálním pokrytím a prezentací všeho, co souvisí s činností organizace v zahraničí. Zejména má pak na starosti mezinárodní projekty - v Arménii, Bosně a Hercegovině, Thajsku a na Ukrajině. Dříve pracoval v České televizi, vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově se zaměřením na politickou a občanskou žurnalistiku.

Ing. Miroslava Jopková

miroslava-jopkovakoordinátorka soutěže Voda živá
První pracovní zkušenosti s Arnikou má od května 2006 z ostravské pobočky. Po absolvování obchodní akademie v Karviné, inspirována příběhy Joy a George Adamsonových a obrázky z teplých krajů, se rozhodla pro studium na Institutu tropického a subtropického zemědělství v Praze.

Tereza Kalivodová

Tereza2asistentka kampaně Praha - město pro život

Do Arniky přišla na začátku roku 2019, v neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2017. Má vystudovanou sociální práci. Pracuje na pražských tématech v Centru pro podporu občanů, kde se stará o administrativní záležitosti projektů, pomáhá s organizací seminářů a s vydáváním publikací.

Ing. Jiří Kaňa

Jiří Kaňatiskový mluvčí

Jako tiskový mluvčí působí v Arnice od srpna 2017. Píše tiskové zprávy, organizuje konference, jedná s novináři a zodpovídá za to, aby práce Arniky byla v médiích co nejlépe vidět. Vystudoval obchodní právo a mediální komunikaci na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Vlastimil Karlík

Vlastimil_Karlikodborník na ochranu přírody

V roce 2001 spoluzakládal Arniku a v letech 2001−2004 byl jejím předsedou. Do Arniky se vrátil v roce 2010 po několikaletém pobytu v zahraničí. Pracuje v programu Ochrana přírody, věnuje se především zastupování Arniky v Koalici pro Naturu 2000 a Koalici pro řeky.

Ing. Lucie Kerbachová

Lucka Kerbachova 015smallekonomka a finanční manažerka

V Arnice působí od dubna 2012. Vede účetnictví a stará se o další související záležitosti pro koordinační centrum, Program ochrany přírody a Centrum pro podporu občanů. Vystudovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

RNDr. Marcela Klemensová

nahled Marcela_Klemensovaodbornice na ochranu přírody, vedoucí kampaně Zachraňme stromy!

K Arnice ji přivedla novinová zpráva o vzniku pobočky v Havířově, kde žije od svého narození. Od roku 2012 pomáhala jako dobrovolník při řešení lokálních kauz. Od roku 2013 koordinuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu stromů a  alejí. Spolupracuje s programem Arniky Ochrana přírody na řešení lokálních kauz.

Mgr. Karolina Kostićová

KKkoordinátorka ankety Alej roku a letní cyklojízdy Tour de Aleje

V Arnice působí od roku 2018 a v rámci Centra pro podporu občanů spolupracuje na aktivitách k záchraně českých a moravských alejí. Stará se o chod „stromových projektů“ od firemního fundraisingu, přes PR projektů, po komunikaci s veřejností. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.

Mgr. Václav Orcígr

foto na webvedoucí kampaně Praha - město pro život

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval sociologii, v jejímž studiu nyní pokračuje postgraduálně na Fakultě sociálních věd UK, kde působí i pedagogicky. Své odborné zaměření na koncepci práva na město a studium neoliberálního rozvoje měst kombinuje s prací v týmu územního rozvoje Prahy, ve kterém působí od svého nástupu do Arniky v roce 2015. V průběhu roku 2017 koordinoval projekty na Ukrajině.

Sarah Ožanová

Fotkakoordinátorka projektů programu Toxické látky a odpady

V Arnice působí od roku 2019. Pracuje na různorodých projektech v rámci programu Toxické látky a odpady. Většinou se zabývá tématy, jako je nakládání s odpady a výskyt toxických látek v životním prostředí a ve spotřebním zboží. Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Univerzitě Karlově.

RNDr. Jindřich Petrlík

Jindrich_Petrlikvedoucí programu Toxické látky a odpady a předseda sdružení Arnika

V září 2001 byl jedním ze zakladatelů Arniky. Nejprve řídil Centrum pro podporu občanů. Od ledna 2002 až dosud pracuje jako vedoucí programu Toxické látky a odpady. Kampaň Budoucnost bez jedů vedl od jejího zahájení v roce 2001 až do roku 2011. Předsedou Arniky byl v letech 2005 - 2007 a 2012 - 2017.

Lenka Petrlíková Mašková

Petrlikova-Mfinanční manažerka programu
V současnosti vede finanční agendu programu Toxické látky a odpady. Patří k zakládajícím členům Arniky. Od roku 2001 do roku 2003 působila jako výkonná ředitelka Arniky, v letech 2005 -  2007 pak vedla Koordinační centrum Arniky a vedla finanční evidenci pro několik subjektů Arniky. Od roku 2008 je finanční manažerkou programu Toxické látky a odpady.

Ing. Mária Podracká

maria-podrackaasistentka kanceláře a koordinátorka dobrovolníků

V Arnice, kam nastoupila po úspěšném ukončení studia oboru Environmentální management na Univerzitě ve Zvolenu, pracuje od léta 2017. Věnuje se práci na pozici asistentky koordinačního centra,  koordinátorky dobrovolníků a koordinace akcí projektu Ochrany přirody.

Kamil Repeš

Kamil Repešvedoucí pobočky v Děčíně
Působí v Arnice od jejího vzniku v roce 2001. V současné době je vedoucím pobočky v Děčíně, a také asistentem všech tří programů Arniky. Významně se podílel na činnosti kampaně Živé Labe, která má za cíl zachování významné labské lokality před poškozením výstavbou jezů.

Bc. Sámir Shanaáh

65649720 461055931339141 7531444188278161408 n Koordinátor individuálního fundraisingu

Celý život ho naplňuje pomáhat a dělat radost svému okolí. Začátek v NNO odstartoval rozhovor s telefundraiserem z Amnesty International poté co začal darovat. Přes dobrovolničení v AI se dostal k práci telefundraisera a už to jelo. "Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém"

Mgr. Štefánia Simonová

foto arnika 2Asistentka péče o dárce

Na Fakultě humanitních studií UK vystudovala obor sociální a kulturní ekologie. Částečně se věnuje lektorování v lesní školce u Prahy a jako asistentka péče o dárce v Arnice působí od června 2019. Její náplní práce je především komunikace se stávajícimi dárci.

Martin Skalský

Martin_Skalskyvedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

V roce 2001 byl jedním ze zakládatelů Arniky. Od roku 1997 se podílí na činnosti Centra pro podporu občanů; od roku 2000 jej vede. Zaměřuje se na účast veřejnosti v rozhodování a organizuje kampaně za lepší životní prostředí. Zajímají ho země bývalého Sovětského svazu a koordinuje tam projekty Arniky.

Mgr. Jitka Straková

Jitka_Strakovavedoucí pobočky v Českých Budějovicích

Začínala v Arnice jako dobrovolnice, dnes koordinuje projekty programu Toxické látky a odpady, řídí českobudějovickou pobočku a koordinuje sekretariát dioxinové pracovní skupiny IPENu. Pokračuje v doktorandském studiu krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích.

Mgr. Jan Šamánek

Jan Samanekkoordinátor zahraničních aktivit – program Toxické látky a odpady

V Arnice pracuje od roku 2008. Věnuje se především řízení Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy, koordinaci Regionálního koordinační centra sítě IPEN a dalším mezinárodním aktivitám. Absolvoval magisterské studium sociologie na Univerzitě Karlově, kde nyní studuje postgraduálně a působí i pedagogicky.

Mgr. Vendula Šmoldasová

nahled Vendula Smoldasovakoordinátorka projektu LIFE Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Vystudovala Přírodovědeckou fakulty univerzity Palackého v Olomouci, obor Biologie -  Geologie a ochrana životního prostředí. V Arnice působí od roku 2018 jako koordinátorka projektu LIFE Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří, kde se věnuje zejména akcím pro veřejnost.

 

Zuzana Vachůnová

zuzana vachunova_1koordinátorka projektů v Bosně a Hercegovině

V prostředí ekologických neziskových organizací se začala pohybovat hned po ukončení vysokoškolského studia chemie a humanitní environmentalistiky. Začínala jako dobrovolnice v brněnské Veronice a poslední dva roky pracovala pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. V Arnice má od srpna 2016 na starost zahraniční aktivity Centra pro podporu občanů.  

Martina Valášková

Martina3 FotorAsistentka kampaní Zachraňme stromy

V Arnice působí od srpna 2018. V rámci Centra pro podporu občanů je součástí týmu, jenž se zabývá ochranou alejí a stromořadí. Zajišťuje především administrativní činnosti v projektech, hladký chod konferencí a dalších aktivit. Pomáhá s organizací a plánováním Tour de Aleje.

Ing. Jana Vitnerová

jana vitnerova190vedoucí programu Ochrana přírody
Od června 2006 pracovala v jihlavské pobočce Arniky. Pomohla zavést první poradenské místo Centra pro podporu občanů na Vysočině. Nyní působí jako vedoucí programu Ochrana přírody.

 

Kristína Žulkovská

thumb kristina zulkovskaAsistentka programu Toxické látky a odpady

Láska k přírodě ji přivedla ke studiu environmentalistiky na Univerzitě v Banské Bystrici a Masarykově univerzitě v Brně. V Arnice působí od začátku roku 2018, kdy nastoupila na pozici asistentky programu Toxické látky a odpady. V programu se věnuje především administrativní činnosti pro zajištění projektů.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu