Lidé v Arnice

Mgr. Markéta Dosoudilová

IMG-5479 2PR zahraničních projektů

Od června 2020 má na starosti propagaci zahraničních projektů Arniky v Česku i koordinaci PR aktivit v daných zemích. Jejím denním chlebem je psaní tiskových zpráv a článků, správa zahraničních webů a sociálních sítí, komunikace s médii či příprava propagačních materiálů. Vystudovala Českou filologii na Univerzitě Palackého  v Olomouci a do Arniky ji přivedla touha psát a psaním zároveň pomáhat.                                               

 

Bc. Michaela Babišová

misaasistentka kampaně Praha - město pro život

Do Arniky přišla na konci roku 2019. V současnosti dokončuje magisterské studium oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se otázkou role institucí v době klimatické krize. V Arnice pracuje na pražských tématech v Centru pro podporu občanů, kde se stará o administrativní záležitosti projektů, pomáhá s organizací seminářů a s vydáváním publikací.

Bc. Pavlína Filippovová

IMG 20190518 1849511Koordinátorka zahraničních projektů

Vystudovala Aplikovanou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve studiu dále pokračuje na Vysoké škole chemicko-technologické v oboru Průmyslové ekologie a toxikologie. Do Arniky nastoupila v roce 2020 na pozici koordinátorky projektů v Ukrajině a odbornice na průmyslové znečištění. Zajímá se především o podnikovou ekologii a znečištění ovzduší z průmyslu.

Mgr. Karolína Brabcová

Karolinaodborník na toxické látky ve spotřebním zboží

Vede spotřebitelské kampaně zaměřené na toxické látky ve zboží na českém trhu. Pracuje na evropské legislativě týkající se omezování chemických látek ve výrobcích. Podílí se na organizaci analýz výrobků na obsah ftalátů, bromovaných zpomalovačů hoření a dalších toxických látek v ČR a v Evropě. 

Ing. Milan Havel

Milan_Havelodborník na problematiku odpadů, ekoporadce

V Arnice se od jejího vzniku zabývá problematikou odpadů a toxických látek v rámci programu Toxické látky a odpady. Vzděláním je Milan Havel strojní inženýr (ČVUT), před několika lety se však rozhodl opustit práci konstruktéra zařízení na úpravu vody a věnovat se jen ekologii.

Ing. Miroslava Jopková

miroslava-jopkovakoordinátorka soutěže Voda živá
První pracovní zkušenosti s Arnikou má od května 2006 z ostravské pobočky. Po absolvování obchodní akademie v Karviné, inspirována příběhy Joy a George Adamsonových a obrázky z teplých krajů, se rozhodla pro studium na Institutu tropického a subtropického zemědělství v Praze.

Ing. Jiří Kaňa

Jiří Kaňatiskový mluvčí

Jako tiskový mluvčí působí v Arnice od srpna 2017. Píše tiskové zprávy, organizuje konference, jedná s novináři a zodpovídá za to, aby práce Arniky byla v médiích co nejlépe vidět. Vystudoval obchodní právo a mediální komunikaci na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Vlastimil Karlík

Vlastimil_Karlikodborník na ochranu přírody

V roce 2001 spoluzakládal Arniku a v letech 2001−2004 byl jejím předsedou. Do Arniky se vrátil v roce 2010 po několikaletém pobytu v zahraničí. Pracuje v programu Ochrana přírody, věnuje se především zastupování Arniky v Koalici pro Naturu 2000 a Koalici pro řeky.

Ing. Lucie Kerbachová

Lucka Kerbachova 015smallekonomka a finanční manažerka

V Arnice působí od dubna 2012. Vede účetnictví a stará se o další související záležitosti pro koordinační centrum, Program ochrany přírody a Centrum pro podporu občanů. Vystudovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

RNDr. Marcela Klemensová

nahled Marcela_Klemensovaodbornice na ochranu přírody, vedoucí kampaně Zachraňme stromy!

K Arnice ji přivedla novinová zpráva o vzniku pobočky v Havířově, kde žije od svého narození. Od roku 2012 pomáhala jako dobrovolník při řešení lokálních kauz. Od roku 2013 koordinuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu stromů a  alejí. Spolupracuje s programem Arniky Ochrana přírody na řešení lokálních kauz.

Mgr. Karolina Kostićová

KKkoordinátorka ankety Alej roku a letní cyklojízdy Tour de Aleje

V Arnice působí od roku 2018 a v rámci Centra pro podporu občanů spolupracuje na aktivitách k záchraně českých a moravských alejí. Stará se o chod „stromových projektů“ od firemního fundraisingu, přes PR projektů, po komunikaci s veřejností. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.

Bc. Miriam Macurová

foto CVAsistentka zahraničních projektů Centra pro podporu občanů 

Environmentalistiku a mezinárodní vztahy vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně a v studiu ekologie nyní pokračuje na Fakultě humanitních studií UK. Záujímá ji předovšetkým ochranu přírody v mezinárodním kontextu. V Arnice, kde nastoupila v roku 2020 působí na pozici asistentky zahraničních projektů Centra pro podporu občanů. Věnuje se především administrativní činnosti pro zajištení                                                       zahraničních projektů.

Mgr. Václav Orcígr

foto na webvedoucí kampaně Praha - město pro život

Vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a v navazujícím studiu na Univerzitě Karlově v Praze, kde pokračuje se zaměřením na urbánní sociologii v postgraduálním studiu a také působí pedagogicky. Odborně se zaměřuje na neoliberální rozvoj měst a koncepci práva na město. Do Arniky nastoupil v roce 2015, v průběhu roku 2017 koordinoval projekty na Ukrajině.

Sarah Ožanová

Fotkakoordinátorka projektů programu Toxické látky a odpady

V Arnice působí od roku 2019. Pracuje na různorodých projektech v rámci programu Toxické látky a odpady. Většinou se zabývá tématy, jako je nakládání s odpady a výskyt toxických látek v životním prostředí a ve spotřebním zboží. Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Univerzitě Karlově.

RNDr. Jindřich Petrlík

Jindrich_Petrlikvedoucí programu Toxické látky a odpady a předseda sdružení Arnika

V září 2001 byl jedním ze zakladatelů Arniky. Nejprve řídil Centrum pro podporu občanů. Od ledna 2002 až dosud pracuje jako vedoucí programu Toxické látky a odpady. Kampaň Budoucnost bez jedů vedl od jejího zahájení v roce 2001 až do roku 2011. Předsedou Arniky byl v letech 2005 - 2007 a 2012 - 2017.

Lenka Petrlíková Mašková

Petrlikova-Mfinanční manažerka programu
V současnosti vede finanční agendu programu Toxické látky a odpady. Patří k zakládajícím členům Arniky. Od roku 2001 do roku 2003 působila jako výkonná ředitelka Arniky, v letech 2005 -  2007 pak vedla Koordinační centrum Arniky a vedla finanční evidenci pro několik subjektů Arniky. Od roku 2008 je finanční manažerkou programu Toxické látky a odpady.

Ing. Mária Podracká

maria-podrackaasistentka kanceláře a koordinátorka dobrovolníků

V Arnice, kam nastoupila po úspěšném ukončení studia oboru Environmentální management na Univerzitě ve Zvolenu, pracuje od léta 2017. Věnuje se práci na pozici asistentky koordinačního centra,  koordinátorky dobrovolníků a koordinace akcí projektu Ochrany přirody.

Kamil Repeš

kamil portretvedoucí pobočky v Děčíně
Působí v Arnice od jejího vzniku v roce 2001. V současné době je vedoucím pobočky v Děčíně, a také asistentem všech tří programů Arniky. Významně se podílel na činnosti kampaně Živé Labe, která má za cíl zachování významné labské lokality před poškozením výstavbou jezů.

 

Bc. Sámir Shanaáh

  KSamir 2oordinátor individuálního fundraisingu

Celý život ho naplňuje pomáhat a dělat radost svému okolí. Začátek v NNO odstartoval rozhovor s telefundraiserem z Amnesty International poté co začal  darovat. Přes dobrovolničení v AI se dostal k práci telefundraisera a už to jelo."Je  dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém"

 

Mgr. Štefánia Simonová

foto arnika 2asistentka péče o dárce

Na Fakultě humanitních studií UK vystudovala obor sociální a kulturní ekologie. Částečně se věnuje lektorování v lesní školce u Prahy a jako asistentka péče o dárce v Arnice působí od června 2019. Její náplní práce je především komunikace se stávajícimi dárci.

Martin Skalský

Martin_Skalskyvedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

V roce 2001 byl jedním ze zakládatelů Arniky. Od roku 1997 se podílí na činnosti Centra pro podporu občanů; od roku 2000 jej vede. Zaměřuje se na účast veřejnosti v rozhodování a organizuje kampaně za lepší životní prostředí. Zajímají ho země bývalého Sovětského svazu a koordinuje tam projekty Arniky.

Mgr. Jitka Straková

Jitka_Strakovavedoucí pobočky v Českých Budějovicích

Začínala v Arnice jako dobrovolnice, dnes koordinuje projekty programu Toxické látky a odpady, řídí českobudějovickou pobočku a koordinuje sekretariát dioxinové pracovní skupiny IPENu. Pokračuje v doktorandském studiu krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích.

Mgr. Jan Šamánek

Jan Samanekkoordinátor zahraničních aktivit – program Toxické látky a odpady

V Arnice pracuje od roku 2008. Věnuje se především řízení Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy, koordinaci Regionálního koordinační centra sítě IPEN a dalším mezinárodním aktivitám. Absolvoval magisterské studium sociologie na Univerzitě Karlově, kde nyní studuje postgraduálně a působí i pedagogicky.

Mgr. Vendula Šmoldasová

nahled Vendula Smoldasovakoordinátorka projektu LIFE Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Vystudovala Přírodovědeckou fakulty univerzity Palackého v Olomouci, obor Biologie -  Geologie a ochrana životního prostředí. V Arnice působí od roku 2018 jako koordinátorka projektu LIFE Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří, kde se věnuje zejména akcím pro veřejnost.

 

Zuzana Vachůnová

zuzana vachunova_1koordinátorka projektů na západním Balkáně

V prostředí ekologických neziskových organizací se začala pohybovat hned po ukončení vysokoškolského studia chemie a humanitní environmentalistiky. Začínala jako dobrovolnice v brněnské Veronice a poslední dva roky pracovala pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. V Arnice má od srpna 2016 na starost zahraniční aktivity Centra pro podporu občanů.  

Martina Valášková

Martina3 FotorKoordinátorka projektů v kampani Praha - město pro život a asistentka kampaně Zachraňme stromy

V Arnice působí od srpna 2018. V rámci Centra pro podporu občanů je součástí dvou týmů. Jeden se zabývá městským plánováním a možnostmi, jak dosáhnout, aby Praha byla příjemná pro život. V tomto týmu koordinuje vzdělávací aktivity pro seniory a věnuje se problematice rozšiřování letišť. Druhý tým se zabývá ochranou alejí a stromořadí. Zde zpracovává statistiky kácení, pomáhá s organizací Tour de Aleje a zajišťuje administrativní činnosti v projektech, hladký chod konferencí a dalších aktivit. .

Ing. Jana Vitnerová

jana vitnerova190vedoucí programu Ochrana přírody
Od června 2006 pracovala v jihlavské pobočce Arniky. Pomohla zavést první poradenské místo Centra pro podporu občanů na Vysočině. Nyní působí jako vedoucí programu Ochrana přírody.

 

Kristína Žulkovská

thumb kristina zulkovskaAsistentka programu Toxické látky a odpady

Láska k přírodě ji přivedla ke studiu environmentalistiky na Univerzitě v Banské Bystrici a Masarykově univerzitě v Brně. V Arnice působí od začátku roku 2018, kdy nastoupila na pozici asistentky programu Toxické látky a odpady. V programu se věnuje především administrativní činnosti pro zajištění projektů.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu