Bc. Miriam Macurová

foto CVAsistentka zahraničních projektů Centra pro podporu občanů 

Environmentalistiku a mezinárodní vztahy vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně a v studiu ekologie nyní pokračuje na Fakultě humanitních studií UK. Záujímá ji předovšetkým ochranu přírody v mezinárodním kontextu. V Arnice, kde nastoupila v roku 2020 působí na pozici asistentky zahraničních projektů Centra pro podporu občanů. Věnuje se především administrativní činnosti pro zajištení                                                       zahraničních projektů.

Číst dál: Bc. Miriam Macurová

Martina Valášková

Martina3 FotorAsistentka kampaní Zachraňme stromy

V Arnice působí od srpna 2018. V rámci Centra pro podporu občanů je součástí týmu, jenž se zabývá ochranou alejí a stromořadí. Zajišťuje především administrativní činnosti v projektech, hladký chod konferencí a dalších aktivit. Pomáhá s organizací a plánováním Tour de Aleje.

Číst dál: Martina Valášková

Bc. Michaela Babišová

misaasistentka kampaně Praha - město pro život

Do Arniky přišla na konci roku 2019. V současnosti dokončuje magisterské studium oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se otázkou role institucí v době klimatické krize. V Arnice pracuje na pražských tématech v Centru pro podporu občanů, kde se stará o administrativní záležitosti projektů, pomáhá s organizací seminářů a s vydáváním publikací.

Sarah Ožanová

Fotkakoordinátorka projektů programu Toxické látky a odpady

V Arnice působí od roku 2019. Pracuje na různorodých projektech v rámci programu Toxické látky a odpady. Většinou se zabývá tématy, jako je nakládání s odpady a výskyt toxických látek v životním prostředí a ve spotřebním zboží. Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Univerzitě Karlově.

Číst dál: Sarah Ožanová

Mgr. Karolina Kostićová

KKkoordinátorka ankety Alej roku a letní cyklojízdy Tour de Aleje

V Arnice působí od roku 2018 a v rámci Centra pro podporu občanů spolupracuje na aktivitách k záchraně českých a moravských alejí. Stará se o chod „stromových projektů“ od firemního fundraisingu, přes PR projektů, po komunikaci s veřejností. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.

Číst dál: Mgr. Karolina Kostićová