en ru


Lidé budou moci žádat o dotace na kotle, výrobci zařízení na biomasu se zlobí

5.1.2012 - OSTRAVA | Novinky
foto: Jan Losenický, Arnika
Obyvatelé Moravskoslezského kraje, kteří uvažují nad výměnou starého kotle za moderní, se již nyní mohou seznámit s podrobnými podmínkami získání dotace na nový kotel na stránkách Moravskoslezského kraje. Skutečnost, že dotace jsou určeny jen na kotle na uhlí či kombinaci uhlí a biomasy a nikoliv třeba na automatické kotle spalující pouze biomasu (například ve formě peletek), ale pobouřila české výrobce kotlů na biomasu. Ti hovoří o programu jako o podpoře uhelných firem a také podali stížnost na úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Podpora kotlů využívajícíh uhlí je možná reakcí na to, že dřívější dotační program Zelená úsporám na druhou stranu podporoval pouze vytápění biomasou či tepelnými čerpadly," řekla Vendula Krčmářová z Arniky, koordinátorka projektu Topíme ohleduplně, který se věnuje snižování emisí z lokálních topenišť. „Někteří lidé mohou stále preferovat vytápění uhlím, které, je-li kvalitně spalováno v moderním kotli, může mít výrazně nižší emise, než když je spalováno ve starém kotli. Určitě by ale bylo fér, aby si lidé mohli sami zvolit, zda chtějí jen modernější kotel na uhlí nebo by rádi zkusili vytápění čistě biomasou, a neupřednostňovat jen vytápění uhlím. Od vytápění fosilními palivy bychom měli postupně spíše upouštět," dodala Krčmářová. Ministerstvo uvádí, že tento dotační program je pilotní a v případě ověření zájmu obyvatel a dostatku financí by mohl pokračovat vě větší míře. Snad se tak zájemci o tepelné zdroje využívající biomasu dočkají v případném pokračování.

V pilotním dotačním programu bude rozděleno 20 milionů korun. Dotace je určena na pořízení nového moderního kotle (na uhlí nebo uhlí a biomasu) s automatickým přikládáním, jenž splňuje mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3. Dotace bude přiznána jen jednomu žadateli na jednu domácnost a maximální výše dotace činí 60 000 korun.

Lidé budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu prvního kvartálu roku 2012, a to na internetových stránkách vyhlašovatelů Programu a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory. Podacím místem pro příjem žádostí bude podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha