Požár v Linde Frigera v Berouně

Dne 14.5. 1998 se vznítil sklad náhradních dílů v berounském podniku Linde-Frigera. V budově skladu byly uskladněny náhradní díly převážně z plastů, při jejichž vznícení došlo k úniku nejrůznějších toxických látek včetně dioxinů, plynů a popílku. Dioxiny však v době požáru v ovzduší nikdo neměřil.

Jelikož továrna je umístěna ve vilové zástavbě, hustý černý dým a následný spad a kyselý déšť zamořily okolí, což vyústilo v individuální a posléze i kolektivní protesty místních občanů požadující přemístění továrny mimo město a důkladné vyšetření všech následků požáru. To, co zbylo z budovy po požáru muselo být umístěny na skládku nebezpečných odpadů. Továrna je nyní již znovu postavena a protesty dávno utichly.


Stručná chronologie požáru

1998             

14.5.            

V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování přístřešku u skladu, odkud se rychle šíří na celou halu. Uskladněny zde byly náhradní díly z různých materiálů, především z papíru, dřeva, lepenky, polystyrenu, plastů včetně PVC, kabelů a vodičů. Přes rychlý zásah hasičského sboru značné množství škodlivin uniká do ovzduší. Měření provedená v době požáru ukazují únik amoniaku, fosgenu, chlorovodíku a kyanovodíku. Jelikož referát ochrany OÚ Beroun nevyhlásil stav ohrožení, starosta Berouna MUDr. Jiří Besser na sebe bere zodpovědnost a v městském rozhlase vydává varování občanům, aby se zdržovali doma a nevětrali. Po zásahu musí být hospitalizováno 7 členů hasičského sboru, zatímco u 25 dalších jsou zjištěny změny krevního obrazu, zvýšení krevního tlaku a nálezy na plících. Požár se jen shodou okolností a kompetentním zásahem hasičského sboru nešíří na vedlejší budovu, ve které byly uskladněny silně hořlavé látky, jejichž vznícením by došlo k ničivému výbuchu, který by zřejmě srovnal okolní obytné domy se zemí. (Berounský deník 15-16.5.99)

15.5.            

Proběhla měření na požářišti. Zjištěna přítomnost chloru a organických látek. Zasedá Okresní havarijní komise okresu Beroun. Na zasedání starosta Besser kritizuje pomalý postup referátu ochrany. V pět kilometrů vzdálených Hudlicích zjištěno vysoké zasažení kyselým deštěm způsobeným požárem. Proti svářeči, který svou nepozorností zapříčinil požár, je zahájeno trestní stíhání. Škoda vyčíslena na 200 miliónů.

17.5.            

Zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší již nebyly naměřeny.

19.5.            

Obnoveny dodávky náhradních dílů a energie do podniku. Znovuobnovení plného provozu ohlášeno na 1. června. 200 z 350 zaměstnanců dostává 14-denní dovolenou. Na tiskové konferenci na MěÚ Berouna starosta Besser poprvé veřejně kritizuje postup referátu ochrany. Obyvatelé z okolí podniku Linde-Frigera posílají starostovi petici požadující důkladné prošetření ekologických a zdravotních následků požáru, informování veřejnosti a přemístění provozu mimo obytnou zástavbu.

20.5.            

Okresní úřad vydává oficiální tiskovou zprávu o požáru skladu. Doporučuje občanům důkladné oplachování vodou a mýdlem a skrápění zahrad vodou. Také doporučuje, aby občané v případě zdravotních potíží neprodleně navštívili lékaře.

22.5.            

Česká pobočka Greenpeace se obrací na Okresní úřad a Okresní hygienickou stanici v Berouně s podnětem na důkladné prošetření možnosti vzniku dioxinů a polyaromatických uhlovodíků (PAU) při požáru. Občané z okolí továrny zasílají další podpisy pod petici starostovi.Čtyři ze sedmi hospitalizovaných hasičů jsou stále v pracovní neschopnosti.

23.5.            

V podniku Linde-Frigera se schází ředitel berounského závodu ing. Bednář, ředitel skupiny podniků chladící techniky a.s. Linde AG dr. Schuppar, zástupce pojišťovny Allianz Radek Mottl a další, aby projednali další postup podniku. Ing. Bendář oznamuje, že měření koncetrací dioxinů byla provedena jak na požářišti tak v okolí podniku. Přítomnost dioxinů mimo podnik zjištěna nebyla, v epicentru požáru byla nejvyšší avšak přesto překračovala jen mírně nejvyšší povolené koncentrace. Dále potvrzuje, že zbytky po požáru budou uloženy na skládky nebezpečných požárů. Okresní hygienik požaduje, aby měření pokračovala i v obytné zástavbě ve směru vzdušného proudu.

27.5.            

Okresní hygiencká stanice Beroun zveřejňuje zprávu, ze které vyplývá, že nelze vyloučit vznik dalších nebezpečných látek jako např. dioxinů, PAU aj. Šetření mají pokračovat.

červenec          

Oficiálně vzniká občanské sdružení Závodí a ulice Lidická.

9.7.              

Děti Země upozorňují na nebezpečí spojené se zamořením továrny a jejího okolí dioxiny.

18.11.          

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se obrací na okresního hygienika, aby "konečně vyhodnotil celkový rozsah kontaminace a jeho případný vliv na zdraví místních obyvatel". Greenpeace obviňuje vedení podniku ze snahy zlehčit zamoření továrny a jejího okolí dioxiny. Probíhá kolaudace nové výrobní haly na místě požáru.

 

Podle zpráv z tisku sestavil v roce 1999 Přemysl Mácha, M. A.  (Centrum pro podporu občanů, tehdy sekce Dětí Země)