Lomnice nad Popelkou - příběh lip v Karlovském parku

13.7.2017 - Vladana Kracíková | Váš příběh - Stromy
Paní doktorko, letos v červnu jsem Vás prosila o pomoc při záchraně lip v parku Karlovského náměstí v Lomnici nad Popelkou.Kromě jiných rad jste mi řekla, že na schůzku svolanou vedením města, kde nás seznámí  s jejich záměrem, bychom už měli   přijít s nesouhlasnou podpisovou akcí. To jsme provedli a v hojném počtu obyvatel, kteří bydlí kolem parku, jsme se zúčastnili jednání. Téměř všichni přišli bránit stromy. 

 

Máme  i dendrologický průzkum, který označil lípy za perspektivní a životaschopné ještě několik desítek let. Park je též v památkové zóně, takže i památkáři  řekli  kácení ne.  Vedení města, i když nerado, od záměru lípy odstranit a nahradit je jinými stromy nakonec ustoupilo. Takže vše dopadlo dobře. Posílám Vám pár fotek z  Karlovského parku. Je už na nich vidět, že se okolí rekonstruuje. Na park dojde později. No a ty lípy se na vše se  svou majestátností dívají. Nyní překrásně kvetou a jsou plné včel.

Děkuji Vám za rady a srdečně Vás zdravím. 

Vladana Kracíková 

 2017 Lomnice2

2017 Lomnice3

2017 Lomnice4