en ru

Magistrát: Úřad nebral ohled na kostel ani na obyvatele

12.4.2002 - PRAHA - Kyje | Tiskové zprávy
Magistrát hl. m. Prahy zrušil stavební povolení na rekonstrukci Broumarské ulice v Praze-Kyjích (Praha 14), mj. z důvodu absence statického posouzení kostela a nedostatků z hlediska ochrany ovzduší a před hlukem. Plánovanou rekonstrukcí Broumarské ulice v Praze-Kyjích je ohrožena statika románského kostela sv. Bartoloměje, národní kulturní památky, a životní prostředí v obytné zástavbě.
Magistrát hlavního města Prahy vyhověl odvolání občanů Kyjí, farnosti u kostela sv. Bartoloměje a občanského sdružení „Zdravé Kyje“ a zrušil stavební povolení na zamýšlenou rekonstrukci Broumarské ulice. Magistrát vytkl stavebnímu úřadu MČ Prahy 14 zejména nedostatky související se statickým posouzením kostela, s aktualizací hlukové studie a s hodnocením vlivu provozu na komunikaci na kvalitu ovzduší. Jedná se přitom o stejná závažná pochybení, na něž byl úřad upozorněn účastníky řízení. „Úřad m. č. Praha 14 tvrdil, že stavební řízení proběhlo v souladu se zákonem. Bohužel se ukázalo, že tato slova úředníků neměla žádnou oporu. Magistrát zjistil, že při projednávání došlo k významným nezákonnostem“, řekl JUDr. Ondřej Tošner z Centra pro podporu občanů. O vydání povolení bude znovu rozhodovat stavební úřad Prahy 14. V řízení bude muset napravit pochybení, která byla zjištěna Magistrátem, popř. by měl vydání stavebního povolení zcela zamítnout. Jedním z kroků, který by mohl omezit ohrožení románského kostela projíždějícími nákladními automobily a kamiony, je zřízení ochranného pásma. O jeho vyhlášení odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy se snaží obyvatelé Prahy 14 z občanského sdružení „Zdravé Kyje“. „Ochranné pásmo kolem kostela by mělo zajistit ochranu památky před bezohlednými stavbami typu sběrných komunikací“ uvedla k tomuto jeho předsedkyně MUDr. Hana Pospíšilová.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu