Manuál předcházení vzniku odpadů - aktualizace

Aktualizovaný manuál k předcházení vzniku odpadů (rok 2018). 

Druhé vydání manuálu bylo doplněno o aktuální informace. Jako přílohu manuálu si je také možné stáhnout aktualizované příklady dobré praxe odpadového hospodářství.a text e-learningu na téma "Jak snižovat produkci směsného komunálního odpadu v obcích", který manuál vhodně doplňuje.