Mapa zatížení rtutí

Arnika sleduje kontaminaci rtutí v různých matricích v ČR i v zahraničí. Mapa zobrazuje výsledky analýz kontaminace Hg zejména v rybách, v sedimentech i v lidských tkáních. 

 

Mach V., Petrlík J., Žulkovská K.,Podracká M. (2019): Rtuť v rybách v Praze.
Výskyt rtuti ve volně žijících rybách, rybách zakoupených v obchodní síti a lidských
vlasech na území hl. města Prahy. Arnika.
Český statistický úřad (2010): Statistická ročenka hl. m. Prahy 2009.
Kraus F. (2018): Znečištění pražských vodních toků a vodních ploch těžkými
kovy, Arnika - program Toxické látky a odpady.
Žlábek V., Svobodová Z., Randák T., Valentová O. (2005): Mercury content in
the muscle of fish from the Elbe River and its tributaries. Czech Journal of Animal
Science 50 (11): 528–534.
Musil, J., et al. (2015). Provedení analýzy svaloviny ryb, včetně jejich odlovu z
řeky Labe a pískovny Mlékojedy. Závěrečná zpráva, Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka Praha: 54.
Maršálek P., Svobodová Z., Randák T., Švehla J. (2005): Mercury and Methyl-
mercury Contamination of Fish from the Skalka Reservoir: A Case Study. Acta
Veterinaria Brno 74: 427-434.
Hlavní město Praha (2018): Statistická ročenka hl. m. Prahy 2017, B2 Voda.
Koncentrace rtuti v rybách vzorkovaných spolkem Arnika. (2008):
Nepublikovaná data