Méně znečištění a více práv lidem – cíle nového českého projektu v Kazachstánu

16.5.2014 - AKTAU (Kazachstán) | Tiskové zprávy
Bývalá skládka komunálních odpadů přímo za hranicí města Aktau. Po letech se biologický odpad rozložil a stavební odpad rozpadl. Polygon skládky však není nijak oplocen. V nedávné době někdo začal starou skládku přerývat a hloubit v ní jámy. Možná se chystá schovat do staré skládky nové odpady...
Martin Plocek
Žhavé debaty o tom, nakolik se v budoucnu budou moct lidé účastnit rozhodování o povolení staveb a záměrů, které ovlivní kvalitu jejich života, jsou aktuální nejen v Česku. Podobnými tématy žije i Kazachstán. Česká nevládní organizace Arnika tady rozjíždí tříletý projekt, jehož cílem je pomoct místním lidem aktivně se účastnit rozhodovacích procesů v místech jejich domovů, najít místa kontaminovaná průmyslovým znečištěním nebo ohrožené části přírody a přiblížit, jak získávat informace o životním prostředí. Pomohou i ukázky konkrétních kauz z Česka.

Partnerskými organizacemi mezinárodní rozvojové spolupráce jsou organizace Eco Mangystau, Ekomuzeum a Centrum pro zavádění nových ekologicky bezpečných technologií (CINEST) z Kazachstánu. Hlavní těžiště zájmu odborníků bude polopouštní provincie Mangystau na břehu Kaspického moře.

„Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech pomáhá nejen budovat vzájemnou důvěru mezi lidmi, státními úřady a investory, ale v mnoha případech předchází i ohrožení lidského zdraví a ohrožení přírody. Kazachstán ratifikoval takzvanou Aarhuskou úmluvu, která garantuje občanům právo na informace a na účast v rozhodovacích procesech, už v roce 2000. Věřím, že bohaté zkušenosti Arniky mohou přispět i k řešení některých ekologických problémů západního Kazachstánu,“ říká koordinátor projektu za českou nevládní organizaci Arnika Martin Skalský.

Jako příklady dobré praxe poslouží mimo jiné řada kauz, kdy se lidem v Česku díky účasti ve správních řízeních a procesu posuzování vlivu projektů na životní prostředí podařilo předejít ohrožení zdraví i životního prostředí. Videa o těchto kauzách jsou k dispozici na http://arnika.org/video-ucast-verejnosti

„Evropská unie disponuje ekologicky šetrnými technologiemi, nabízí řadu příkladů dobré praxe a pro členské státy platí přísné normy. Tato kombinace pro nás bude inspirací při hledání způsobů, jak se vypořádat s hrozbami v oblasti životního prostředí v naší provincii,“ uvedl regionální koordinátor projektu v Kazachstánu Kirill Osin z organizace Eco Mangystau.

Arnika s kazachstánskými partnery také rozdělí lokálním organizacím malé granty ve výši do tří tisíc eur na aktivity, jež pomohou aktivním místním lidem řešit konkrétní problémy. Granty mají zejména pomoci lidem získat lepší přístup k informacím, jejich schopnost zapojit se do rozhodovacích procesů a ochránit se před znečištěním a dalšími negativními vlivy průmyslových projektů. V rámci projektu bude Arnika spolu s místními partnery mimo jiné pořádat vzdělávací semináře nebo analyzovat legislativu a navrhovat konkrétní pozitivní změny.

Na malé granty je celkově určeno 16 000 eur. Projekt, jehož oficiální název zní "Prosazování práv občanů a účasti veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí – praktická implementace Aarhuské úmluvy v Mangystau", je obecně zaměřen na posílení občanské společnosti při zlepšování životních podmínek obyvatel oblasti Mangystau i celého Kazachstánu. Finanční prostředky na projekt ve výši 336 120 eur poskytla Evropská unie.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu