Orcigr.

Umožňujeme Vám spolurozhodovat o budoucí podobě Prahy. Pomozte nám v tom pokračovat a darujte prosím podle svých možností. Děkuji Vám.

Mgr. Václav Orcígr, vedoucí kampaně Praha - město pro život

Darujte online platební kartou:

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2400 375 935 / 2010
 • variabilní symbol: 3322
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email nebo telefon

Kde bude můj dar pomáhat?

Dlouhodobě se zabýváme územním plánováním Prahy, sledujeme legislativní rámce na státní i místní úrovni, o rozvoji vzděláváme komunální politiky, angažujeme se v adaptaci metropole na klimatickou změnu, pomáháme v uzpůsobení města přehlíženým skupinám, a mnoho dalšího. Detailní popis současných i připravovaných aktivit najdete o pár řádků níž.

Mohu dostat potvrzení o daru pro daňové úlevy?

Samozřejmě, potvrzení Vám rádi připravíme. Stačí poslat krátkou zprávu s žádostí o potvrzení na vit.vebr@arnika.org. Potvrzení Vám pošleme v lednu 2020 (nebo dřív, budete-li si to přát).

Letos se s Vámi zaměříme na tyto tři oblasti:

Vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu

Příprava klíčového strategického dokumentu pro budoucnost Prahy na další desetileté se dostala do nové fáze. Poté, co jsme loni připravili 60 stran relevantních připomínek a pomohli zapojit se do připomínkování plánu desítkám dalších sdružení, chceme letos dohlížet na to, že připomínky nejen spolků, ale i městských částí a dotčených ministerstev, budou vypořádány nejen formálně, ale i věcně. Vystupujeme na zasedáních Zastupitelstva hl. m. Prahy a scházíme se s politickými představiteli, aby dohlédli na to, že Praha bude mít taková pravidla výstavby, že v ní bude možné lépe žít. Zda to vzhledem k současnému stavu plánu vůbec bude možné, Vás samozřejmě budeme informovat.

Podpora aktivních občanů

I letos chceme pomáhat místním iniciativám i konkrétním občanům v řešení problémů se škodlivou výstavbou nebo s dotazy k zásadním dokumentům a rozvojovým koncepcím Prahy. Připomínkovali jsme chystanou novelu stavbního zákona, která má ještě více okleštit možnost zasáhnout do rozhodování o stavbách. O změnách ve stavebních regulacích chystáme nové semináře pro veřejnost i městské části, a veškeré výstupy budeme i nadále poskytovat zdarma online. Jak jsme slíbili, i díky vašim loňským darům jsme mohli vydat sadu tří "průvodců aktivního občana", které vás provedou správními řízeními, územním plánem i posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA).

Boj s projevy klimatické změny ve městě

Poslední dva roky jsme se intenzivně věnovali způsobem adaptace Prahy na změnu klimatu. Vedra, sucha, extrémní výkyvy počasí, ale i problémy způsbené přebujelou dopravou, která jen umocňuje tvorbu tzv. tepelných ostrovů ve městě - to vše chceme letos zahrnout do našich aktivit. Ve spolupráci s místní samosprávou i občany vytipujeme nejproblematičtější místa a navrhneme řešení, která po politicích budeme také požadovat.

V rámci tématu chceme navázat i na naši specializaci na téma smluv s investory. Letos bychom chtěli zjišťovat, jakým způsobem se adaptace města na změnu klimatu projevuje právě v dohodách města s developery, a budeme se také zabývat způsoby implementace adaptačních strategií do způsobů rozhodování.

A další...

 • Trochu více bychom se chtěli letos zaměřit i na konkrétní stavební projekty - např. přestavbu Masarykova nádraží. Ta v praxi ukazuje typické problémy, kterým Praha v současné době čelí, ať už je to nepříznivý vliv z hlediska památkové ochrany, čistě komerční využití, předimenzovanost, anebo fakt, že je plánována v místě největšího tepelného ostrova Prahy, ale na zmírnění jeho dopadů v podstatě nemyslí.
 • Také díky vám jsme mohli vydat Analýzu bytové situace v Praze, která hodnotí příčiny současné nedostupnosti bydlení v metropoli a navrhuje konkrétní řešení. Brožura zaznamenala výrazný úspěch, a díky tomu jsme se rozhodli téma nadále rozvíjet. Analýzu jsme rozeslali politikům a osobně ji chceme klíčovým aktérům prezentovat. Naším cílem je prosadit do veřejné diskuze o bydlení i jiné a možná významnější faktory, než je pokles výstavby nových bytů, které do cen bydlení promlouvají. Jsou třeba krátkodobé pronájmy, investiční skupování bytů, anebo i fakt, že soukromí investoři staví především takové bydlení, které se jim nejvíce vyplatí (tj. luxusní byty).
 • Posvítili jsme si na mafiánské praktiky některých developerů a případy vydírání nebo zastrašování aktivních občanů zmapovali v další brožuře. Na podobné případy chceme i nadále upozorňovat.
 • Loni jsme poprvé rozvinuli téma přizpůsobení města skupině seniorů a chtěli jsme také rozvinout diskuzi o využití potenciálu, který skupina starších obyvatel nese. Za tímto účelem jsme zpracovali analýzu a speciální kurz, který pražským seniorům umožní spolurozhodovat o životním prostředí svého města.
 • Situace Prahy významně zajímá např. také UNESCO - do Prahy přijíždí na průzkumnou misi a my jsme stejně jako u předchozích návštěv organizace u toho.

Podpořte prosím naše aktivity ještě dnes. Jsme tu proto, aby Praha zůstala dobrým místem pro život. Díky!

 

.

Umožňujeme Vám spolurozhodovat o budoucí podobě Prahy. Pomozte nám v tom pokračovat.
Darujte prosím podle svých možností a přidejte se k těm, kdo k pokračování kampaně "Praha - město pro život" již přispěli. Děkuji Vám.

Mgr. Vendula Zahumenská, vedoucí kampaně Praha - město pro život

Darujte online platební kartou:

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2400 375 935 / 2010
 • variabilní symbol: 31701
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email nebo telefon

Abychom mohli v naší nelehké práci nadále pokračovat a účinně bránit zájmy obyvatel před zájmy velkých developerských projektů, bylo naším cílem do konce července sehnat částku 200.000 Kč.

Díky štědrým dárcům se podařilo tohoto cíle nejen dosáhnout, ale dokonce jej i hodně překonat! Dopad naší práce na podobu Prahy tak bude ještě větší. Je to pro nás velké povzbuzení. Mockrát všem dárcům děkujeme.

Podpořit naše aktivity příspěvekem můžete i nadále. Sbírková akce pokračuje i v srpnu. Darujte například 1000 korun podobně jako další dárci. Děkujeme Vám!

Od 20. března jste nám darovali už 301 600 Kč. Děkujeme! Počet dárců: 244, poslední aktualizace: 25.8.

301 600 Kč
 

U nás vždy víte, na co přispíváte!

Váš příspěvek pomůže:

 • chránit stávající zeleň v Praze a podávat připomínky k zásadním změnám platného územního plánu,
 • zapojit obyvatele vybraných městských částí do plánování jejich budoucnosti. Navrhovaná výstavba musí zohledňovat současný charakter území a potřeby lidí.
 • prosazovat rozšiřování zelených ploch a dalších prvků, které v budoucnu zmírní dopad očekávaných klimatických změn na život v Praze a
 • zapojit Pražany do příprav Metropolitního plánu a ovlivnit tak budoucnost Prahy na desítky dalších let

 Jak Praze a jejím obyvatelům pomůžete

Budeme vyvíjet systematický tlak na odpovědné úředníky a instituce. Chceme zajistit, aby upřednostňovali hlavně zájmy Vás, občanů, a ne zájmy investorů na co největší ekonomické zhodnocení pražských ulic a čtvrtí, při kterém jde blaho lidí stranou.

Příklady dosavadních úspěchů Pražanů a Arniky

trojmezi2
Záchrana řady zelených ploch před zástavbou (Trojmezí, Thákurova ulice, Vidoule a další...)
Zamítnutí škodlivého návrhu územního plánu primátora Béma
zmeny-prahy1
Vznik přehledného seznamu probíhajících změn územního plánu

 

Podpořte prosím naše aktivity ještě dnes. Jsme tu proto, aby Praha zůstala dobrým místem pro život. Díky!

Banner-stika

Sledujte nás: