Města pro život

stavba tunelu BlankaZatímco v roce 1990 žilo ve městech 40 % světové populace, dnes jde v Evropě o 75 % obyvatel a do roku 2020 se počet zvýší na 80 %. V sedmi zemích EU bude žít ve městě 9 z 10 lidí. Pro převážnou část Evropanů se stává životním prostředím krajina města. S rozrůstáním měst a neustále se zvyšujícími nároky obyvatel na komfort čelíme specifickým problémům. V naší kampani hledáme cesty k udržitelnému rozvoji měst ve 21. století.

Město považujeme za výsostný prostor lidské kreativity a naplňování společenských potřeb. Mnohdy si ovšem neuvědomujeme, jak bezpodmínečně jsou města závislá na vnějších zdrojích: ať už jde o zásobování potravinami ze zemědělských oblastí, dovoz výrobků z průmyslových zón, nebo přísun vody, ropy a energií. Dnešní život ve městech mnohem více určuje bezbřehé využívání zdrojů než koncept udržitelného rozvoje.

Mnohá evropská města se potýkají s vážnými problémy – nadměrným automobilismem, s ničením historické architektury a nevhodnou výstavbou, úbytkem zeleně a celkovým zhoršování kvality životního prostředí.

Tyto negativní trendy nejsou nové. Poprvé se o nich na celosvětové úrovni diskutovalo na druhé konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, kde byla schválena tzv. Agenda 21. Do dnešních dní se však podařilo vyřešit jen malou část existujících problémů a současná města čelí i mnohým novým výzvám.

Cílem naší kampaně je přispět k udržitelnému rozvoji českých měst. Pracujeme v Praze a v Děčíně a zaměřujeme se na aktuální místní problémy. Snažíme se také v maximální možné míry zapojit obyvatele těchto dvou měst do hledání dobrých řešení a do rozhodovacích procesů.

Centrum pro podporu občanů je členskou organizací E-Polis – evropské sítě nevládních organizací pro udržitelný rozvoj měst. Spolupracujeme také s nizozemskou Univesity of Wageningen na výzkumných projektech týkajících se životního prostředí měst.

10 důvodů, proč podpořit kampaň Města pro život:
  1. Chráníme životní prostředí měst, protože i jejich obyvatelé si zalouží čistý vzduch a příjemný veřejný prostor.

  2. Bráníme devastaci parků a ničení veřejné zeleně ve městech.

  3. Podáváme připomínky k územním plánům a prosazujeme zohlednění potřeb obyvatel při schvalování rozvojových koncepcí.

  4. Účastníme se projednávání některých staveb, které by mohly poškodit životní prostředí. Předkládáme vlastní alternativy.

  5. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

  6. Podporujeme desítky místních občanských sdružení.

  7. Zastupujeme místní občany v jednání s radnicemi a státními úřady o územních plánech, konkrétních stavbách i jiných záměrech, které by měly negativní vliv na kvalitu života.

  8. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře. Vydáváme informační materiály pro veřejnost.

  9. Působíme v regionech – lidé v našich pobočkách znají a řeší konkrétní problémy, které trápí obyvatele.

  10. Podpora jednotlivců nám umožní nezávislost – sami si můžeme vybírat témata, kterým se budeme věnovat.