Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Červený Kostelec

Královéhradecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Červený Kostelec - kostel Jakuba většího
web města
Červený Kostelec je město ležící v Královéhradeckém kraji, ve kterém žije přibližně 8 350 obyvatel. Město dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti nakládání s odpady. Oceňujeme, jak přehledně informuje o situaci ve svém zpravodaji a na svém webu. Za své výsledky město oceňujeme Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe.

Nakládání s komunálními odpady v Červeném Kostelci se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, kde je podrobně popsáno, kam s kterým druhem odpadu.Ve městě se třídí do kontejnerů papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, bioodpady, jedlý olej a tuk, nebezpečné odpady a objemné odpady. Na sběrném dvoře lze odevzdat i stavební odpady. Zajištěn je samozřejmě i zpětný odběr elektrospotřebičů, světelných zdrojů a baterií.

Směsný odpad se třídí do popelnic o objemu 110/120, 240, 1100 litrů, do velkoobjemových kontejnerů na vybraných místech nebo pytlů. Za svoz se platí podle velikosti nádoby a frekvence svozu. Aktuální ceny obsahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2018 a 5/2019. Město má zaveden systém platby podle produkce odpadu (PAYT).

Oceňujeme i ekonomické výsledky města v odpadovém hospodářství. Na rozdíl od většiny města obcí vykázalo město v oblasti odpadového hospodářství zisk. Město má podprůměrné náklady na odpadové hospodářství (v roce 2019 to bylo cca 5606 tisíc Kč, asi 672 Kč/ob/rok).

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Červeném Kostelci

  2019
  (kg/ob)
papír 37,2
sklo 19,8
plasty 21,0
kovy 2,9
bioodpady 33,5
směsný odpad 147,8
smetky 4,4
objemný odpad 11,2
   
úroveň třídění (%) 41,2

Červený Kostelec své odpadové hospodářství dále rozvíjí. Počítá se zaváděním door to door systémů u rodinných domů (nádoby u domu) či rozšiřováním sběru bioodpadu.

V roce 2019 získal Červený Kostelec ocenění i v soutěži Čistá obec (organizuje EKO-KOM ve spolupráci s krajským úřadem).

Zdroje informací:

Webové stránky města: https://www.cervenykostelec.cz/

Zpravodaj města z března 2020

Informace poskytnuté městským úřadem

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: