en ru

Odpadové hospodářství města Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 24.9.2019
ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons
Jablonec nad Nisou (45 771  obyvatel k 1. 1. 2018) patří k největším městům s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok.

Systém odpadového hospodářství

Jablonec nad Nisou vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsného komunálního odpadu. Dlouho však svážel komunální odpady z domácností společně se živnostenským odpadem a tak údaj o produkci nebyl přesný. V současnosti však již eviduje komunální odpady samostatně a hned se ukázalo, že má nejmenší produkci směsných (zbytkových) odpadů v kraji.

Výborné výsledky město má díky dlouhodobé podpoře třídění, ale též díky tomu, že zde domácnosti platí za zbytkový odpad podle jeho skutečné produkce, podle objemu nádoby a frekvence jejího vývozu. Vybrat si mohou z nádob o objemu 60, 80, 110, 240 litrů, případně u bytových domů lze objednat též kontejnery různých velikostí, od 360 do 1100 litrů. Možné frekvence svozu jsou 1x týdně, 1x za 14 dní, kontejnery je možné vyvážet i 2x či 3x týdně (přehled).

V Jablonci nad Nisou se třídí papír, sklo bílé a barevné, plasty spolu s nápojovými kartony, kovy, textil, bioodpad a elektroodpady. Jablonec má čtyři sběrné dvory, ve městě funguje i několik výkupen surovin. Všechny informace jsou přehledně zveřejněny na webu města: https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů v letech 2017 a 2018

  2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 18,8 27,0
plasty 9,1 11,1
sklo 12,2 12,3
kovy 0,1 35,9
bioodpad 8,2 11,0
směsný odpad 139,0 138,9
objemný odpad 29,6 30,9
     
úroveň recyklace (%) 23,1 37,0

Odpadový Oskar:

Městu byl udělen Odpadový Oskar v kategorii 1. Město mělo v roce 2018 v Libereckém kraji nejnižší produkci směsného odpadu ve skupině sídel nad 5000 obyvatel. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha