Odpadové hospodářství města Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons
Jablonec nad Nisou (přibližně 45800 obyvatel) patří k největším městům s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob/rok. Opakovaně vykazuje jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel. Město jsme opkovaně ocenili Odpadovým Oskarem. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

Jablonec nad Nisou vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsného komunálního odpadu. Dlouho však svážel komunální odpady z domácností společně se živnostenským odpadem a tak údaj o produkci nebyl přesný. V současnosti však již eviduje komunální odpady samostatně a hned se ukázalo, že má nejmenší produkci směsných (zbytkových) odpadů v kraji.

Výborné výsledky město má díky dlouhodobé podpoře třídění, ale též díky tomu, že zde domácnosti platí za zbytkový odpad podle jeho skutečné produkce, podle objemu nádoby a frekvence jejího vývozu. Vybrat si mohou z nádob o objemu 60, 80, 110, 240 litrů, případně u bytových domů lze objednat též kontejnery různých velikostí, od 360 do 1100 litrů. Možné frekvence svozu jsou 1x týdně, 1x za 14 dní, kontejnery je možné vyvážet i 2x či 3x týdně (přehled).

V Jablonci nad Nisou se třídí papír, sklo bílé a barevné, plasty spolu s nápojovými kartony, kovy, textil, bioodpad a elektroodpady. Jablonec má čtyři sběrné dvory, ve městě funguje i několik výkupen surovin. Všechny informace jsou přehledně zveřejněny na webu města: https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/.

Tabulka: Produkce vybraných odpadů

  2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 18,8 27,0 27,2
plasty 9,1 11,1 11,8
sklo 12,2 12,3 15,5
kovy 0,1 35,9 31,6
bioodpad 8,2 11,0 8,9
směsný odpad 139,0 138,9 140,8
objemný odpad 29,6 30,9 30,5
       
úroveň třídění (%) 23,1 37,0 36,3

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: