Odpadové hospodářství města Ostrov

Karlovarský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
V Ostrově se odpady třídí do kontejnerů o objemu 3,5 m3
Milan Havel
Ostrov (asi 17 tisíc obyvatel) je jediné město v Karlovarském kraji s počtem obyvatel nad 5000 s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele. Za své výsledky je opakovaně oceňováno Odpadovým Oskarem.

Systém odpadového hospodářství

V Ostrově zajišťuje svoz tříděného odpadu firma RESUR s.r.o. Odpady se třídí převážně do velkých 3,5 m3 kontejnerů (108 nádob na třídění plastů, 101 nádob na papír, 93 nádob na sklo). Třídí se papír, plasty, sklo bílé a barevné, nápojové kartony. Ve městě jsou i kontejnery na kovy, textil a elektroodpady. Nebezpečné odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře, který provozuje firma Marius Pedersen. Ta zajišťuje i svoz směsného a objemného odpadu.

Bioodpady se město snaží řešit cestou prevence. Domácnostem nabídlo město kompostéry o objemu 900 litrů (500 ks). Další možností je bioodpad odvézt na sběrný dvůr. Tráva z údržby městské zeleně se vozí do bioplynové stanice.

Za odpad domácnosti platí podle množství vyprodukovaného směsného odpadu. To domácnosti motivuje k třídění a snižování jeho produkce. Přehled produkce vybraných – viz následující tabulka.

  2013 2014 2015 2016 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 17,0 17,3 19,4 19,0 20,9 21,8
plasty 9,9 10,5 12,5 16,4 14,9 17,0
sklo 10,6 10,0 10,9 11,9 11,9 14,3
nápojové kartony 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5
textil 1,2 1,9 1,9

2,5

3,3 3,2
kovy 0,9 0,6 0,6 1,0 2,1 2,2
bio     17,8 8,3 28,0 25,4
směsný odpad 135,4 135,0 132,5 129,5 145,2 148,3
objemný odpad     48,3 57,8 54,7 61,7

Město chválíme za přehledné zveřejňování výsledků odpadového hospodářství ve výročních zprávách.

Zdroje informací

Webové stránky města Ostrov: http://www.ostrov.cz

E-mailová komunikace s paní Bc. Petrou Niederhafnerovou

Návštěva města dne 28. 6. 2016

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: