Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Příbor

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
Foto: Město Příbor
Příbor je město ležící v Moravskoslezském kraji, ve kterém žije přibližně 8500 obyvatel. V rámci soutěže Arniky Odpadový Oskar bylo oceněno jako příklad dobré praxe.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady v Příboře zajišťují Technické služby města Příbora, p.o. Odpady si město začalo samo svážet v roce 2019, kdy si pořídilo i vlastní svozové auto. Svozové auto je vybaveno vážícím zařízením, takže město má údaje o naplněnosti nádob ve městě.

Ve městě Příboře se třídí do kontejnerů papír, sklo, plasty spolu s nápojovými kartony a kovy, bioodpady a textil. Objemné a nebezpečné odpady lze odevzdat na sběrném dvoře v areálu technických služeb. V současnosti město buduje nový sběrný dvůr s Re-USE centrem, díky němuž se vybere a opraví spousta věcí ke znovuvyužití. Objemný odpad se také 2x ročně sváží pomocí velkoobjemových kontejnerů. Město Příbor zajišťuje také zpětný odběr elektroodpadů, světelných zdrojů a baterií.

Ve městě Příboře existuje hustá síť kontejnerů. Nejvíce instalovaných kontejnerů má město na plasty (107 kusů), na papír (86 kusů) a sklo (46 kusů), textil (11 kusů), elektro (6 kusů) .

Spolu s městem Kopřivnice vlastní město Příbor kompostárnu bioodpadů. Provoz zajišťuje firma SUEZ Využití zdrojů a.s.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Příboře

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 16,3 15,8 16,7 14,9
sklo 10,0 11,6 10,0 14,6
plasty 12,6 15,8 12,4 14,8
kovy 29,9 25,7 33,6 1,4
textil 4,0 4,7 4,5 3,6
bioodpady 123,0 130,9 182,9 156,6
směsný odpad 178,2 171,5 164,3 150,1
objemný odpad 36,8 39,0 61,7 68,2
         
úroveň třídění (%) 47,7 49,3 53,5 48,5

Město Příbor v současnosti třídí téměř 50 % komunálního odpadu. Má předpoklad, že bez problému splní cíle oběhového hospodářství pro rok 2025, kdy se má materiálově využívat 55 % komunálních odpadů.

Město Příbor má zpracovaný plán odpadového hospodářství a pravidelně ho vyhodnocuje. Příbor má vytvořen web, který se věnuje ochraně životnímu prostředí a tedy též odpadům (https://zpo.pribor.eu/). Na tomto webu lze najít například to, jak se třídí jednotlivé druhy odpadů, jak se s touto surovinou dále nakládá a mnoho dalších informací.

Město Příbor má další potenciál pro snižování produkce směsného odpadu. Ukazuje to následující tabulka.

Tabulka: Složení komunálního odpadu města Příbora dle metodiky pro tvorbu plánu odpadového hospodářství obcí

  Topí ne uhlí/dřevo Topí uhlí/dřevo Příbor Potenciál
  (%) (%) (%) (kg/ob/rok)
papír 24,12 7,79 23,15 48,6
plasty 17,17 9,75 16,73 35,1
sklo 9,5 4,87 9,23 19,4
kovy 1,9 2,6 1,94 4,1
bio 18,63 11,69 18,22 38,3
textil 4,23 2,27 4,11 8,6
minerální odpad 1,48 6,82 1,80 3,8
nebezpečný odpad 0,44 0,32 0,43 0,9
spalitelný (dřevo, pleny) 11,49 9,42 11,37 23,9
elektro 0,51 0,32 0,50 1,0
zbytek 10,53 44,15 12,52 26,3
celkem 100 100 100 210,0

Zdroje informací:

Webové stránky města Příbora věnované ochraně životního prostředí: https://zpo.pribor.eu/
Informace poskytnuté odborem rozvoje města e-mailem a při návštěvě města.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: