en ru

Odpadové hospodářství města Semily

Liberecký kraj, Semily | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 27.9.2018
Hnědé popelnice na bioodpad naleznete v Semilech v sídlištní zástavbě.
Milan Havel
Město Semily (8548 obyvatel) má již několik let nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech měst nad 5000 obyvatel v Libereckém kraji. V roce 2016 to bylo 135,2 kg.

Systém odpadového hospodářství

V Semilech se třídí papír, PET láhve, sklo, textil, elektroodpad do kontejnerů, ostatní plasty, nápojové kartony a kovy do pytlů. Systémově dobře se Semily rozhodli řešit problematiku bioodpadů. Nádoby na jejich svoz jsou rozmístěny pouze na sídlištích, domácnosti, které mají zahradu, mohou od města získat kompostér či bioodpady odvézt do sběrného dvoru či na komunitní kompostárnu. V kompostárně také končí odpad z údržby zeleně. Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře. Jedná se hlavně o objemnější odpady (nábytek, koberce, ledničky, pračky, televizory, pneumatiky) a odpady nebezpečné (baterie, akumulátory, lepidla, oleje, ředidla, znečištěné obaly).

V Semilech je dlouhodobě zaveden místní poplatek. Aby město vyvinulo vyšší tlak na třídění odpadu, upravilo domácnostem objem nádob na směsný odpad. Současně zvýšilo počet kontejnerů na tříděný sběr. Toto opatření, provedené v roce 2006, vedlo ke snížení produkce směsného odpadu o 110 tun. Současně došlo k nárůstu množství vytříděných odpadů asi o 14 kg na 1 osobu a rok (z 25 na 39 kg/obyv./rok).

V následující tabulce jsou uvedeny data za rok 2013 až 2016:

ODPAD 2013 2014  2015 2016
  (kg/ob) (kg/ob)  (kg/ob) (kg/ob)
směsný odpad 133,1 129,8  134,0 135,2
objemový odpad 49,7 56,0  51,0 50,1
nebezpečný odpad 0,6 1,4    
papír 41,7 57,7  44,7 13,8
sklo 11,4 10,6  11,1 13,7
plasty 8,6 8,4  8,4 9,7
nápojový karton 0,6 0,8  0,7 0,9
bioodpad (na sídlištích) 7,4 7,3  104,1 7,2
kovy 185,0 193,7  74,2  
textil 4,5 4,8  5,0 4,5

Poznámka: data za rok 2016 ne zahrnují evidovanou produkci ze škol, z Technických služeb města Semily a výkupu.

Zdroje informací

E-mailová komunikace s pí. Bc. Lenkou Soukupovou, MÚ Semily

Sborník z konference Odpady a obce z roku 2008

Nominace na Odpadového Oskara

Město Semily je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5000 obyvatel. Město má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech měst Libereckého kraje v této kategorii, od kterých nám byla poskytnuta data.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu