Odpadové hospodářství města Semily

Liberecký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 10.9.2020
Hnědé popelnice na bioodpad naleznete v Semilech v sídlištní zástavbě.
Milan Havel
Město Semily (přibližně 8400 obyvatel) patří mezi města s nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech měst nad 5000 obyvatel v Libereckém kraji. Městu byl Opakovaně udělen Odpadový Oskar. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V Semilech se třídí papír, PET láhve, sklo, textil, elektroodpad do kontejnerů, ostatní plasty, nápojové kartony a kovy do pytlů. Systémově dobře se Semily rozhodli řešit problematiku bioodpadů. Nádoby na jejich svoz jsou rozmístěny pouze na sídlištích, domácnosti, které mají zahradu, mohou od města získat kompostér či bioodpady odvézt do sběrného dvoru či na komunitní kompostárnu. V kompostárně také končí odpad z údržby zeleně. Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře. Jedná se hlavně o objemnější odpady (nábytek, koberce, ledničky, pračky, televizory, pneumatiky) a odpady nebezpečné (baterie, akumulátory, lepidla, oleje, ředidla, znečištěné obaly).

V Semilech je dlouhodobě zaveden místní poplatek. Aby město vyvinulo vyšší tlak na třídění odpadu, upravilo domácnostem objem nádob na směsný odpad. Současně zvýšilo počet kontejnerů na tříděný sběr. Toto opatření, provedené v roce 2006, vedlo ke snížení produkce směsného odpadu o 110 tun. Současně došlo k nárůstu množství vytříděných odpadů asi o 14 kg na 1 osobu a rok (z 25 na 39 kg/obyv./rok).

V následující tabulce jsou uvedeny data o produkci vybraných odpadů:

ODPAD 2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob)  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
směsný odpad 133,1 129,8  134,0 135,2 143,0 143,0 141,2
objemový odpad 49,7 56,0  51,0 50,1 50,3 52,6 59,3
papír 41,7 57,7  44,7 13,8 14,2 17,8 17,1
sklo 11,4 10,6  11,1 13,7 14,9 15,3 15,4
plasty 8,6 8,4  8,4 9,7 12,0 12,2 13,0
nápojový karton 0,6 0,8  0,7 0,9 0,8 0,7 0,9
bioodpad (kuchyňský) 7,4 7,3  6,8 7,2 7,2 6,6 7,7
kovy 185,0 193,7  74,2   1,1 0,6 0
textil 4,5 4,8  5,0 4,5 4,3 4,6 4,8
               
úroveň třídění (%)         21,7 22,8 22,8

Poznámka: data od roku 2016 nezahrnují evidovanou produkci papíru ze škol, z Technických služeb města Semily a výkupu.

Poznámka:

Úroveň třídění ovlivňuje silně vykazování produkce bioodpadů. Komunitní kompostárny budou moci vykazovat svoji produkci až po přijetí nové legislativy. V případě Semil by se díky zápočtu komunitní kompostárny zvýšila úroveň třídění na 45 %.

Zdroje informací

E-mailová komunikace s pí. Bc. Lenkou Soukupovou, MÚ Semily

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za jednotlivé roky

Sborník z konference Odpady a obce z roku 2008

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: