Odpadové hospodářství města Šumperk

Olomoucký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
Foto: Město Šumperk
Šumperk je město ležící v Olomouckém kraji, ve kterém žije přibližně 26 tisíc obyvatel. V roce 2019 měl Šumperk nejnižší produkci směsných odpadů mezi městy nad 5000 obyvatel v Olomouckém kraji. Za tento výsledek bylo město oceněno Odpadovým Oskarem.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady v Šumperku zajišťuje společnosti SUEZ CZ a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. V Šumperku se třídí do kontejnerů sklo, plasty, papír a lepenka, nápojové kartony, textil, biologicky rozložitelné odpady a kovy. Ve městě existuje hustá síť kontejnerů na všechny druhy tříděného odpadu. Oleje a jedlé tuky, objemný, nebezpečný a stavební odpad společně s pneumatikami a elektrospotřebiči mohou obyvatelé obce odevzdat ve dvou sběrných dvorech v ulicích Anglická a Příčná. Směsný komunální odpad odváží společnost SUEZ CZ a.s. na skládku Rapotín.

Za směsný odpad se platí poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou 3/2020. Poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování činí na osobu ročně 696,- Kč. Tato částka je složena z 200,- Kč za rok a 496,- Kč za rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz odpadů. Pokud má fyzická osoba vlastní či půjčenou nádobu, má nárok na úlevu v hodnotě 72,- Kč/rok.

Veřejnou zeleň zajišťuje oddělení komunálních služeb městského úřadu a na plnění vyhlášky 3/2015 („O odpadech“) dohlíží městská policie města Šumperk.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Šumperku

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 24,5 20,2 23,4 21,2
sklo 11,2 13,5 13,8 14,9
plasty 8,9 10,5 11,9 13,5
textil 3,1 3,2 3,5 4,2
bioodpady 55,4 64,9 62,8 70,5
směsný odpad 153,7 157,7 153,8 143,8
objemný odpad 44,5 52,3 56,8 59,0
         
úroveň recyklace (%) 37,8 38,6 39,6 38,1

I bez bioodpadů dosahuje obec úrovně recyklace pře 20 %, což je velmi dobrý výsledek, který v Olomouckém kraji v roce 2019 dosáhlo jen 33 obcí. Gratulujeme.

Zdroje informací:

Komunikace se zástupci města
Web města: https://www.sumperk.cz/cs/obcan/komunalni-odpad/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: