Odpadové hospodářství městyse Hustopeče nad Bečvou

Olomoucký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 8.9.2020
web města
V městysu Hustopeče nad Bečvou v Olomouckém kraji žije přibližně 1800 obyvatel. Hustopeče dlouhodobě vykazují nejnižší produkci směsného odpadu ze všech obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Olomouckém kraji. Gratulujeme.

Systém nakládání s odpady

Obec již od počátku 90. let uplatňuje odpadový program PAYT („Pay As You Throw“), který spočívá v tom, že každý trvale přihlášený obyvatel platí částku závislou na množství vyprodukovaného odpadu.

V tomto konkrétním případě si obyvatelé kupují od města žetony, kterými označují popelnice určené k odvozu. Tyto žetony v roce 2020 stojí 85,- Kč a lze je zakoupit v některých obchodech s potravinami nebo trafikách. Občané si kupují zvlášť pytle na tříděný odpad, které stojí 11,- Kč za sklo a kov a 21,- Kč za plast. Pytle na nápojové kartony jsou zdarma.

Naplněné pytle na tříděný odpad se odváží stejně jako popelnice na směsný komunální odpad od jednotlivých domů. Tříděné složky, papír a lepenku, bioodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad je možné odevzdat na místním sběrném dvoře. Sběrný dvůr přijímá tyto odpady zdarma s výjimkou pneumatik, ostatního odpadu v pytlích a objemného odpadu.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v Hustopečích

  2016 2018
  (kg/ob) (kg/ob)
papír 12,5 12,7
sklo 10,9 12,8
plasty 13,1 15,2
textil 0,0 0,0
bioodpady 24,7 22,1
směsný odpad 94,9 100,8
objemný odpad 15,9 23,1
     
úroveň recyklace (%) 39,9 37,3
     

I bez bioodpadů dosahuje obec úrovně recyklace pře 20 %, což je velmi dobrý výsledek, který v Olomouckém kraji dosahuje jen 33 obcí.

Zdroje informací:

https://www.ihustopece.cz/mestys/odpady-voda/

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí