Odpadové hospodářství městyse Svatava

Karlovarský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Lubor Ferenc (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Městys Svatava leží v těsném sousedství města Sokolov. Svatava dlouhodobě vykazuje nízkou produkci směsného odpadu a vysokou úroveň recyklace. Má jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu ze všech obcí Karlovarského kraje v kategorii od 1001 do 5000 obyvatel. Ve Svatavě žije přibližně 1700 obyvatel.

Systém odpadového hospodářství

Ve Svatavě se třídí papír, plasty, sklo, textil, kovy a bioodpad. Zajištěn je i svoz objemných a nebezpečných odpadů. Směsný odpad se v létě odváží 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc. Domácnosti platí za likvidaci směsného odpadu podle toho, jak často potřebují odpad odvážet. To je zároveň motivuje k třídění a prevenci. Celkově domácnosti produkují zhruba polovinu odpadů oproti průměru ČR (ten je asi 300 kg/ob/rok).

Tabulka: produkce komunálních odpadů v přepočtu na 1 obyvatele a rok

Svatava

2014

2015

2018 2019

 

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob) (kg/ob)

papír

13,9

19,0

16,0 17,6

plasty

7,7

8,5

13,7

15,0

sklo

6,4

6,8

7,3 7,8

kovy

0,0

5,6

0,7 1,0

směsný odpad

89,3

91,3

88,7 98,3

Zdroje informací

Webové stránky městyse: https://www.mestyssvatava.cz/

E-mailová komunikace s obcí.

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: