en ru

Odpadové hospodářství městyse Svatava

Karlovarský kraj, Svatava | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 30.9.2019
Lubor Ferenc (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Městys Svatava leží v těsném sousedství města Sokolov. Svatava dlouhodobě vykazuje nízkou produkci směsného odpadu a vysokou úroveň recyklace. Má jednu z nejnižších produkcí směsného odpadu ze všech obcí Karlovarského kraje v kategorii od 1001 do 5000 obyvatel. Ve Svatavě žije přibližně 1700 obyvatel.

Systém odpadového hospodářství

Ve Svatavě se třídí papír, plasty, sklo, textil, kovy a bioodpad. Zajištěn je i svoz objemných a nebezpečných odpadů. Směsný odpad se v létě odváží 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc. Domácnosti platí za likvidaci směsného odpadu podle toho, jak často potřebují odpad odvážet. To je zároveň motivuje k třídění a prevenci. Celkově domácnosti produkují méně než polovinu odpadů oproti průměru ČR (ten je asi 300 kg/ob/rok).

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v letech 2014, 2015 a 2018.

Svatava

2014

2015

2018

 

(kg/ob)

(kg/ob)

(kg/ob)

papír

13,9

19,0

16,0

plasty

7,7

8,5

13,7

sklo

6,4

6,8

7,3

kovy

0,0

5,6

0,7

směsný odpad

89,3

91,3

88,7

Zdroje informací

Webové stránky městyse: https://www.mestyssvatava.cz/

E-mailová komunikace s obcí.

 

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha