Mezinárodní aktivity Arniky

Ať chceme nebo ne, jsme se světem svázáni stejně jako každý jiný tvor na Zemi. Zároveň jsme za osud světa zodpovědní. Arnika si to uvědomuje, a proto již od svého počátku v roce 2001 věnuje velkou pozornost mezinárodní spolupráci.

Zapojujeme se do mezinárodních projektů a partnerství, spolupracujeme jak s mezinárodními sítěmi nevládních organizací z celého světa, tak i s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dalšími mezinárodními institucemi.

V letech 2004/2005 jsme například koordinovali celosvětový projekt zaměřený na monitoring perzistentních organických látek v životním prostředí mezinárodní sítě IPEN. Pomohli jsme tak zastavit nelegální spalování zdravotnických odpadů v Uruguayi anebo společně s tureckými nevládními organizacemi uspíšili proces ratifikace Stockholmské úmluvy touto zemí.

Arnika je členem:

Hostíme též dvě centra sítě IPEN:

  • Dioxin, PCBs and Waste Working Group (Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady)
  • Heavy Metals Working Group (Pracovní skupina IPEN pro těžké kovy)

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu