Mezinárodní seminář o ochraně přírody v Praze

29.11.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Více než 35 členů sítě AVA se sešlo v Praze v hotelu IBIS, aby od 28. listopadu do 2. prosince diskutovali o ochraně přírody a občanských právech v oblasti ochrany životního prostředí.
Síť AVA sdružuje okolo třiceti ekologických nevládních organizací ze střední a východní Evropy a z Dánska. Tuto síť před třemi lety založily dvě dánské organizace DN – Dánská společnost pro ochranu přírody a Severin. Dnes patří mezi členské země Česká republika, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Moldavská republika, Dánsko a dva regiony v Ruské federaci – Kaliningrad a Sankt Petěrsburg. Podporuje ji Dánské ministerstvo zahraničních věcí v rámci programu DANCEE (Dánská spolupráce se střední a východní Evropou). Českou republiku zastupuje sdružení ARNIKA a Ekologický institut VERONICA. V tomto roce zahájila síť AVA dvě kampaně týkající se soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 a Aarhuské úmluvy. Hlavní důraz byl letos kladen na navázání spolupráce mezi nevládními organizacemi a vládními institucemi v procesu zavádění soustavy Natura 2000 a dialog s vědeckými institucemi, které připravují podklady pro vymezení území pro tuto soustavu. V bývalých zemích Sovětského svazu, kterých se Natura 2000 netýká, se kampaň věnovala šířeji otázkám ochrany přírody a biologické různorodosti. Například v Moldavské republice členská organizace sítě AVA úspěšně iniciovala dialog mezi státní ochranou přírody a místními občany, kteří tak poprvé v této zemi měli možnost ovlivnit vymezování a přípravu plánu péče pro chráněné území. Kampaň věnovaná Aarhuské úmluvě se soustředila na rozšíření znalostí lidí především o právech, která z této úmluvy vyplývají pro každodenní život. Byl to - a stále je - velmi aktuální problém, neboť Aarhuská úmluva vstoupila v platnost 30. října 2001, ale v řadě zemí (včetně České republiky) ji parlamenty dosud neratifikovaly. Tato úmluva zabezpečuje základní občanská práva v oblasti životního prostředí – právo na informace, právo na účast veřejnosti při rozhodování a právo obracet se na soud. V Bělorusku se v rámci projektu AVA podařilo informovat veřejnost a získat pozornost sdělovacích prostředků v případu hromady toxického odpadu, která vznikla v okolí hlavního města Minsk. Další informace o síti AVA a o programu pražské konference lze získat na webovských stránkách http://www.ava-net.com, nebo telefonicky na čísle 0045 20 32 20 40 (DN – Danish Society for the Conservation of Nature, Dánsko).
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu