Mezinárodní úmluvy na ochranu atmosféry

Plynný obal Země patří k nejkomplexnějším systémům naší planety. Jako takový se stal také předmětem celé řady mezinárodních úmluv, které ho mají chránit. Na našich internetových stránkách najdete informace především o těch, které mají vztah k některému z našich projektů či kampaní.

Informace o mezinárodních úmluvách hledejte na našich stránkách věnovaných:

Stockholmské úmluvě o perzistentních organických látkách (POPs)

Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Protokolu o POPs k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států