Míč z dětského časopisu Medvídek Pú obsahuje rizikové ftaláty

7.10.2008 - PRAHA | Novinky
Nafukovací míč z PVC(1), který byl součástí časopisu určeného pro děti, obsahuje rizikový ftalát DINP. Potvrdily to chemické analýzy, které nechalo u tohoto výrobku provést sdružení Arnika. Arnika proto 6. října vyzvala dopisem vydavatele časopisu, aby nedával dětem dárky z PVC. „Do PVC se často přidává velké množství rizikových látek jako jsou některé ftaláty nebo adipáty, které se však z tohoto materiálu během používání uvolňují a snadno se pak mohou dostat do lidského těla. Děti jsou přitom vůči jejich působení nejvnímavější,“ říká vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC ing. Miroslava Jopková.
Nafukovací míč z PVC(1), který byl součástí časopisu určeného pro děti, obsahuje rizikový ftalát DINP. Potvrdily to chemické analýzy, které nechalo u tohoto výrobku provést sdružení Arnika. Arnika proto 6. října vyzvala dopisem vydavatele časopisu, aby nedával dětem dárky z PVC. „Do PVC se často přidává velké množství rizikových látek jako jsou některé ftaláty nebo adipáty, které se však z tohoto materiálu během používání uvolňují a snadno se pak mohou dostat do lidského těla. Děti jsou přitom vůči jejich působení nejvnímavější,“ říká vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC ing. Miroslava Jopková.

Nafukovací míč obsahoval téměř 13 % hmotnosti DINP(di-isononyl ftalátu). Jedná se o látku, která může být toxická pro játra a ledviny a je také spojovaná se vznikem novotvarů. „Tato látka je omezena v hračkách a výrobcích pro péči o děti , neměla by být proto ani přítomna v míči,“ říká Jopková.

Má-li být výrobek z PVC pružný a ohebný, často obsahuje až desítky procent hmotnosti různých změkčovadel. Nejčastěji to bývají právě ftaláty. Tyto látky však nejsou v PVC pevně vázány, během používání se uvolňují. Lidé je pak mohou vdechnout, pronikají do těla kůží, sliznicí a také ústy. Některé ftaláty poškozují reprodukční systém, funkčnost štítné žlázy, oslabují imunitu, mohou souviset se vznikem astmatu či alergií a podobně. Arnika raději doporučuje takové výrobky raději vůbec nekupovat. „Na trhu existuje dostatek alternativ, ať už z více či méně přírodních materiálů. Některé z nich mohou lidé také najít na našich webových stránkách http://pvc.arnika.org/alternativy“, říká Jopková.

Na rizika spojená s PVC upozornila Arnika dopisem (2) také vydavatele časopisu Medvídek Pú – společnost Egmont ČR, s.r.o. „Překvapilo nás, že vydavatel časopisu riskuje zdraví dětí tím, že jim dává dárky z PVC. Jedná se totiž o materiál, který je nechvalně znám právě častým obsahem toxických látek. Doporučili jsme vydavateli, aby raději od takových výrobků upustil,“ říká Jopková.

Tato aktivita Arniky byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí.

Přílohy:

(1) Míč byl součástí srpnového čísla (8/08) časopisu Medvídek Pú
viz Fotogalerie

 

(2) Dopis společnosti Egmont:

 

Egmont ČR, s.r.o.
Žirovnická 3124
106 00 Praha 10

V Praze, dne 6. října 2008

Vážená paní/vážený pane,

chemické analýzy nafukovacího míče z PVC, který byl součástí č. 8/08 Vašeho časopisu Medvídek Pú, ukázaly, že tento míč obsahuje téměř 13 % hmotnosti rizikového ftalátu DINP. Tato látka se často přidává do PVC jako změkčovadlo a může negativně působit na játra a ledviny či souviset se vznikem novotvarů. Jelikož nejen naše analýzy, ale také kontroly České obchodní inspekce a Ministerstva zdravotnictví stále potvrzují nadměrné množství rizikových ftalátů ve výrobcích pro děti, je lépe se tomuto materiálu zcela vyhnout. Evropská směrnice 2005/84 navíc doporučuje nepoužívat ftaláty v hračkách a výrobcích určených k péči o děti v množství přesahujícím 0,1 % hmotnosti (1)

Prosíme Vás proto, abyste nedávali dětem dárky z PVC.

Nebezpečí PVC výrobků pro jejich uživatele spočívá v tom, že tyto látky nejsou v PVC pevně vázány, během používání se uvolňují a mohou se pak snadno dostat do lidského těla například vdechováním, pokožkou či ústy. Nicméně únik toxických látek doprovází celý životní cyklus PVC včetně výroby a likvidace. Mnohé z těchto látek jsou karcinogenní, poškozují imunitní, nervový nebo reprodukční systém. Více o negativních důsledcích PVC si můžete přečíst na na stránkách kampaně Nehrajme si s PVC.

Věříme, že na základě těchto informací přehodnotíte nabízení PVC výrobků dětem a zvolíte raději šetrnější alternativy. Pakliže byste se rozhodli od tohoto materiálu zcela upustit, dovolili bychom si Vám nabídnout členství v Koalici za náhradu PVC . Tato Koalice je nezávislé sdružení organizací, firem, institucí, obcí a úřadů, které upřednostňují ekologičtější materiály než je PVC.

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přečtení tohoto dopisu.

Za sdružení ARNIKA,
Miroslava Jopková
vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC
e-mail: miroslava.jopkova@arnika.org
tel.: 774 406 993

Přílohy:

(1) V EU byla přijata direktiva EU 2005/84 o omezení ftalátů v dětských hračkách a dětském zboží. Na ni navazuje vyhláška 284/2006 Sb., podle které se od 16. ledna 2007 nesmějí používat následující ftaláty DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti. Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, se nesmějí uvádět na trh. Předmětem pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi. Více o legislativě

 


Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

Banner-stika

Sledujte nás: