en ru

Ministerstvo chce EIA na spalovnu v Lysé

17.10.2002 - Lysá nad Labem | Tiskové zprávy
Ministerstvo životního prostředí vyhovělo připomínkám občanských sdružení ARNIKA a Lysin a mezinárodní organizace Health Care Without Harm a nařídilo posoudit vliv spalovny v Lysé nad Labem na životní prostředí (proces EIA). To by mohlo znamenat oddálení spuštění spalovny do příštího roku, kdy začnou platit evropské limity, které spalovna není schopna splnit. Ovšem jen v tom případě, že stavební úřad v Lysé nevydá kolaudační rozhodnutí.

Provozovatel spalovny, firma Rean, totiž před časem požádala o zrušení řízení na změnu stavby před kolaudací. Nejprve chce získat potřebná povolení a teprve potom chce spalovnu dokončit. ARNIKA s tímto postupem zásadně nesouhlasí. „Je to průhledná klička. Doufáme, že stavební úřad v Lysé na tento špek Reanu neskočí a nepovolí kolaudaci stavby, která ohrožuje životní prostředí i zdraví obyvatel města,“ říká mluvčí ARNIKY Marek Jehlička. Podle vedoucího programu ARNIKY Toxické látky a odpady RNDr. Jindřicha Petrlíka je však možné, že stavební úřad kolaudační rozhodnutí vydá i přes výhrady ministerstva životního prostředí. „Krajský úřad totiž vydal s provozem spalovny souhlas. Rozhodnutí o kolaudaci tedy nyní závisí na vyjádření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), okresního úřadu, Hygienické stanice Nymburk a požárníků,“ vysvětlil Petrlík. ARNIKA věří, že přinejmenším ČIŽP souhlasné stanovisko nevydá vzhledem k množství podnětů, které dostala a které dokumentují několik závažných prohřešků Reanu proti zákonu o odpadech. „Byl by to výsměch legislativě i roli, kterou ČIŽP zastává,“ řekl k tomu Jehlička. Souhlas by neměli vydat ani požárníci, protože skladování nebezpečných odpadů na volném prostranství zvyšuje riziko požáru. Ministerstvo životního prostředí v procesu EIA po Reanu požaduje vyjasnění celé řady připomínek, mezi nimiž figurují například dopad spalovny na zdraví obyvatel, havarijní úniky nebezpečných odpadů při provozu, vliv na půdu a vodu či zohlednění nové legislativy v oblasti ochrany ovzduší. „Rean má problémy se všemi těmito body, ale s tím posledním zřejmě největší. Dosavadní měření totiž prokázala, že spalovna není schopna splnit limit požadovaný předpisy EU a od příštího roku rovněž českými. Měla by tedy být dovybavena filtrem snižujícím emise dioxinů pod normu 0,1 ngTEQ/m3,“ dodal Petrlík.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu