Ministryně zrušila rozhodnutí Hlavního hygienka v kauze Spolana

14.4.2004 - BRNO/NERATOVICE | Novinky
Jak uvedl Econnect, ministryně zdravotnictví na základě odvolání Ekologického právního servisu (EPS) zrušila rozhodnutí Hlavního hygienika ČR, který odmítl zpřístupnit informace o studii „Průkazu zvýšené expozice osob žijících v okolí Spolany Neratovice persistentními organickými polutanty“.
Jak uvedl Econnect, ministryně zdravotnictví na základě odvolání Ekologického právního servisu (EPS) zrušila rozhodnutí Hlavního hygienika ČR, který odmítl zpřístupnit informace o studii „Průkazu zvýšené expozice osob žijících v okolí Spolany Neratovice persistentními organickými polutanty“. Zdůvodnění rozhodnutí ze strany Hlavního hygienika bylo natolik absurdní, že EPS jej navrhlo na Zelenou perlu roku 2004.

Hlavní hygienik odmítl Ekologickému právnímu servisu (EPS - organizace právníků a studentů práv) zpřístupnit studii, která prokazuje, že v krvi obyvatel žijících v okolí Spolany, a.s. je zvýšené množství dioxinových látek, přestože se již o existenci i obsahu studie veřejně ví. Hlavní hygienik nejdříve existenci zmiňované studie zatajoval, dnes navíc studii protiprávně odmítá poskytnout.

Své rozhodnutí o odmítnutí poskytnout požadované informace zdůvodnil Hlavní hygienik ČR Michael Vít tvrzením, že: „Člověk součástí životního prostředí není.“ Absurdnost tvrzení Hlavního hygienika vedla pracovníky EPS k tomu, aby jej obratem navrhli na Zelenou perlu roku 2004.

„Spolana nejen, že závažným způsobem poškozuje životní prostředí, navíc je ztrátovým podnikem vlastněný státem. Český občan si tak nepřímo platí za poškozování svého životního prostředí,“ říká Pavel Franc z Programu GARDE (Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity) Ekologického právního servisu.

Z posledních zveřejněných výročních zpráv Spolany, a. s. a Unipetrol, a. s. vyplývá, že Spolana za rok 2002 vytvořila ztrátu takřka ve výši půl miliardy Kč (491 milionu korun). Majoritním vlastníkem je přitom stát. Ten nejenom, že fakticky udržuje v chodu společnost vytvářející vysoké ztráty a má tak bezprostřední odpovědnost za poškozování životního prostředí ze strany Spolany, a.s., ale navíc zamezuje zvěřejňování informací o negativních dopadech provozu na životní prostředí.

Kontakt: Pavel Franc: mobil.: 608 362 596 tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012 e-mail: brno@eps.cz URL: www.eps.cz, sedlakjan.cz

Komentář Arniky: Členové sdružení Arnika v den oficiálního zveřejnění této studie, které se uskutečnilo 16.2.2004 v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze, upozornily na nedostatky této studie zátěže obyvatelstva v okolí Spolany. Podrobnosti se můžete dočíst v tiskové zprávě vydané v den uveřejnění této studie. V roce 2002 vytvořila Spolana ztátu téměř půl miliardy korun, ale v roce 2003 Spolana vykázala ztrátu 2,6 miliardy korun. Tato ztráta byla největší z celé petrochemické skupiny Unipetrol.

Banner-stika

Sledujte nás: