en ru


Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 1 - spalovna v Prostějově

18.9.2006 - PROSTĚJOV | Novinky
Prostějov je pravděpodobně jedním z nejvíce vzdálených míst v České republice, kde se může zprostředkovaně projevit vliv chemické výroby ve Spolchemii v Ústí nad Labem na životním prostředí. Je také prvním místem ze série míst poznamenaných činností Spolchemie, na něž chce Arnika v rámci cyklu akcí "30 dní za čistou zemi, vzduch a vodu" upozornit veřejnost. "Každý týden upozorníme na dvě taková místa a jsou rozeseta po celé České republice. Informace o nich lidé najdou na dnes spuštěných internetových stránkách na adrese /30dni," přiblížila záměr Arniky Mgr. Hana Kuncová, která se v tomto ekologickém sdružení věnuje problematice Spolchemie.
Prostějov leží od Ústí nad Labem 360 kilometrů. I na tak vzdáleném místě zanechala Spolchemie své stopy. Místa, které ústecká chemička nějakým způsobem poznamenala, jsou rozeseta po celé České republice a budou průběžně zveřejňována v rámci probíhajícího cyklu akcí "30 dní za čistou zemi, vzduch a vodu". "Každý týden upozorníme na dvě taková místa," přiblížila záměr Arniky Mgr. Hana Kuncová, která se v tomto ekologickém sdružení věnuje problematice Spolchemie.

K cyklu akcí "30 dní za čistou zemi, vzduch a vodu" dnes Arnika spustila nové internetové stránky na adrese /30dni. Lidé zde najdou nejen informace o tzv. „horkých místech“, ale také zprávy o právě probíhajících akcích.

Prostějov je zřejmě nejvzdálenějším místem od areálu chemičky, které je Spolchemií poznamenáno. V Prostějově je umístěna spalovna nebezpečných odpadů společnosti Megawaste Ekoterm. Ta již od roku 2000 likviduje tzv. hexazbytky obsahující nebezpečné látky hexachlorbenzen a hexachlorbutadien z výroby organických rozpouštědel a odmšťovačů. Konstatuje to Národní implementační plán Stockholmské úmluvy a nedávno to sdružení Arnika potvrdil i generální ředitel Spolchemie Ing. Martin Procházka.

Spalovna v Prostějově přitom nebyla vybavena pro spalování perzistentních organických látek. Až do konce roku 2004 měla problém s dodržením limitů pro emise dioxinů, které vznikají mimo jiné i spalováním hexazbytků ze Spolchemie. Rovněž nebyla schopno naplnit limit pro chlorovodík ve spalinách. Dle sdělení České inspekce životního prostředí v Olomouci poslední měření ze spalovny již požadovaným limitům vyhovují. Spalovna však musela projít rekonstrukcí ukončenou v prosinci 2005.

Více informací o prostějovské spalovně najdete na //prostejov.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha