Místo karafiátku Manifest práva žen na město!

8.3.2021 - PRAHA | Novinky
Současná městská teorie chápe města jako historické a společenské konstrukty, které jednotlivci přirozeně vnímají různými způsoby. Formy přístupnosti, podmínek a kvality života, které město svým lidem nabízí se liší v závislosti na jejich pohlaví případně jiné společensky konstruované kategorii identity. 

Muži a ženy zkrátka z mnoha důvodů nemohou a nevyužívají městský prostor stejným způsobem a stejnou měrou. Globální platforma práva na město proto vytvořila manifest práva žen na město, který reflektuje zásadní nerovnosti. Promlouvá o tom jaké město ženy chtějí, potřebují a hlavně o tom na jaké město mají právo. „Právo na město je právem všech obyvatel (současných i budoucích; trvalých i dočasných) využívat, zabírat, vytvářet, spravovat a užívat si spravedlivá, bezpečná a udržitelná města, vesnice a sídla určená ke společnému užitku." Global Platform for the Right to the City (2016)

                                                                 Ženy mají právo na

1Zeny  2Zeny

3Zeny   4Zeny

5Zeny   6Zeny

7Zeny  8zeny fakt

9Zeny  10Zeny

 11Zeny

 Manifest v původním znění najdete zde>>>.

Doporučujeme také ke shlédnutí skvělý díl Urban talks s Leslie Kern- autorkou knihy Feminist City-Claiming Space in a Man-Made World. 

Banner-stika

Sledujte nás: