Modernizace spalovny v Rybitví nebude pro životní prostředí přínosem

10.11.2009 - PRAHA / PARDUBICE | Tiskové zprávy
Projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů bude dnes veřejně projednán v Pardubicích. Podle Arniky má předkládaný projekt stále ještě řadu zásadních nedostatků, kvůli nimž nelze s jeho realizací souhlasit. Patří k nim například nadměrná zátěž povrchových vod toxickými dioxiny, nedostatečně vyřešené skladování odpadů před spálením či nedostatečná technologie pro spalování nebezpečných perzistentních organických látek. Spalovna navíc neodpovídá požadavkům na využití nejlepších dostupných technologií (BAT), jak je stanovuje Stockholmská úmluva.

Projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů bude dnes veřejně projednán v Pardubicích. Podle Arniky má předkládaný projekt stále ještě řadu zásadních nedostatků, kvůli nimž nelze s jeho realizací souhlasit. Patří k nim například nadměrná zátěž povrchových vod toxickými dioxiny, nedostatečně vyřešené skladování odpadů před spálením či nedostatečná technologie pro spalování nebezpečných perzistentních organických látek. Spalovna navíc neodpovídá požadavkům na využití nejlepších dostupných technologií (BAT), jak je stanovuje Stockholmská úmluva.

Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika podal připomínky k posudku vlivů projektu „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí. Spalovnu chce zprovoznit společnost AVE CR odpadové hospodářství s.r.o. a její projekt vyvolává velký odpor obyvatel okolních obcí i představitelů města Pardubice. Posudek byl zveřejněn 12. října 2009 na internetových stránkách informačního systému EIA.

„Ačkoliv se ztotožňujeme s některými částmi posudku, nesouhlasíme  s jeho závěry a navrženým stanoviskem. Například stanovený limit pro obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) v odpadech, čili látek velice nebezpečných a dlouho přetrvávajících v životním prostředí, není z hlediska ochrany životního prostředí dostatečně přísný. Spalovna by vzhledem ke své konstrukci neměla být k likvidaci odpadů s PCB a dalšími perzistentními organickými látkami vůbec uvažována,“ domnívá se Ing. Miroslava Jopková z programu Toxické látky a odpady, sdružení Arnika.

„Dokumentace o vlivu spalovny na životní prostředí nepřesvědčila ani o tom, že by v kraji byla potřeba. Odpady ze starých ekologických zátěží, kterými se investor často ohání, je lépe likvidovat jinou cestou než jejich spalováním. Preferuje to i mezinárodní Stockholmská úmluva, k jejímuž plnění se Česká republika zavázala. Spalovna má navíc sama produkovat až 400 kg odpadů na tunu odpadu spáleného, z nichž asi desetinu budou tvořit popílky obsahující velice nebezpečné dioxiny,“ doplnila tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

Své připomínky, kvůli nimž nesouhlasí s modernizací spalovny, Arnika shrnula do 8 bodů (viz příloha). Za největší problém lze podle ní považovat fakt, že spalovna by dodržovala pouze minimální požadavky na vypouštění dioxinů do povrchových vod, což by mohlo zásadně přispět ke znečištění Labe těmito látkami, jak vyplývá z výpočtu v dokumentaci. Připomíná také řadu havárií, k nimž ve spalovnách nebezpečných odpadů dochází, a považuje toto riziko za podceňované.

Další informace:

Informace o záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ v informačním systému EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP186                                          

Stránky horkého místa Pardubice: //pardubice

Dřívější tiskové zprávy Arniky:

Společnost AVE CZ musí nechat přepracovat dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí / 7.4.2008
//pardubice/aktuality/spolecnost-ave-cz-musi-nechat-prepracovat-dokumentaci-o-hodnoceni-vlivu-na-zivotni-prostredi

Plánovaná spalovna v Pardubicích je příliš velká a zbytečná / 22.2.2008
//pardubice/planovana-spalovna-v-pardubicich-je-prilis-velka-a-zbytecna

Arnika považuje novou spalovnu v Pardubicích za předimenzovanou a zbytečnou / 31.8.2007
//pardubice/arnika-povazuje-novou-spalovnu-v-pardubicich-za-predimenzovanou-a-zbytecnou

Příloha:

Vyjádření programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika k posudku podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ oznamovatele AVE CR odpadové hospodářství s.r.o. ze září 2009

Ke stažení zde:

 EIA_posudek2009_pripominky.pdf (dokument Adobe PDF)EIA_posudek2009_pripominky.pdf 291.5 KB

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu