Monitoring ovzduší v Krupce na Teplicku bude pokračovat

16.2.2009 - ÚSTÍ NAD LABEM | Novinky
Měření v okolí továrny Knauf Insulation v Krupce na Teplicku bude pokračovat. Vyplynulo to z mnohostranné schůzky na Krajském úřadě, která proběhla počátkem února. „V omezování vlivu továrny Knauf Insulation na okolní prostředí sice dochází k pokroku, považujeme ale za důležité upozornit na několik skutečností, a to zejména proto, že v minulém týdnu byla v Teplickém deníku otištěna neobjektivní zpráva,“ vysvětlila Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arniky.

Zpráva s názvem "Knauf naplňuje svoji ekologickou filozofii" hovoří mimo jiné o "tečce" za ročním monitoringem. Tečkou bude ale teprve vyhodnocení vlastního měření a následně vyhodnocení zdravotních rizik. Dle občanského sdružení Zdraví pro Krupku by se navíc do celkového zpracování výsledků měly zahrnout i výsledky měření emisí v Knauf Insulation včetně údajů z kontinuálního měření a údaje o provozních stavech. „Pouze na základě těchto výstupů budou moci být zdravotní rizika vyhodnocena objektivně a co nejpřesněji," podotkla Mgr. Miloslava Bačová z Občanského sdružení Zdraví pro Krupku.

Od března roku 2008 provádí Zdravotní ústav z Ústí nad Labem na několika místech v Krupce a v okolí celoroční měření specifického znečištění – především koncentrací formaldehydu a acetaldehydu. Měření by mělo být ukončeno v březnu 2009. Podle zástupce Zdravotního ústavu zatím z dosavadních průběžných výsledků nevyplývá, že by se koncentrace formaldehydu zásadně lišily od jiných míst.

Knauf Insultation s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Knauf se zaměřením na výrobu stavebních izolací, v České republice podnik vyrábí skelnou vatu. „Kvůli nešťastné lokalizaci v nevětraném údolí pod Krušnými horami v areálu Průmyslové zóny Krupka (v těsné blízkosti města), však nepochybně ovlivňuje životní prostředí. Z látek, které z výroby unikají lze jmenovat rakovinotvorný formaldehyd, nemethanové těkavé organické látky (NMVOC) a amoniak,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Hryzáková z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Problematické je zejména působení formaldehydu, který se sice v ovzduší rychle rozkládá, v blízkosti zdroje znečišťování však hrozí poškození zdraví obyvatel. Dlouhodobou expozicí může způsobovat respirační problémy (záněty průdušek), u citlivých jedinců může vyvolat astma a záněty kůže.

Firma emise formaldehydu nepochybně snižuje, jak vyplývá z žebříčků největších znečišťovatelů sestavených Arnikou podle dat z Integrovaného registru znečišťování za rok 2007. Oproti roku 2006 se emise formaldehydu podstatně snížily. Od poloviny letošního roku by společnost chtěla přejít na novou technologii ECOSE, tedy nové pojivo bez formaldehydu a fenolu. Lze předpoklad, že by mohl být problém škodlivých emisí vyřešen. „Firma Knauf Insulation však nové pojivo nespecifikovala, takže nejsme informováni, o jakou látku se opravdu jedná, ale chceme věřit, že je ekologická,“ dodává Mgr. Bačová z OS Zdraví pro Krupku.

Do průmyslové zóny však má přibýt další podnik - Guardian Automotive Czechia, který by měl vyrábět plastové komponenty pro automobilový průmysl. „Domníváme se, že by podobný provoz, jehož součástí by měla být lakovna, zpracovávající ročně 128 tun organických ředidel, znamenal další zátěž pro naše životní prostředí. Naštěstí se alespoň v tomto případě podařilo prosadit vypracování posudku o vlivu na životní prostředí v procesu EIA. U firmy Knauf Insulation proběhlo pouze zjišťovací řízení a další posuzování krajský úřad bohužel nepožadoval,“ připomněla Mgr. Bačová.

Schůzky věnované stavu ovzduší v Krupce, jež proběhla na začátku února na Krajském úřadě Ústeckého kraje, se zúčastnili zástupci Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, odboru životního prostředí krajského úřadu, Hydrometeorologického ústavu, Krajské hygienické stanice, města Krupka, ale i zástupci závodu Knauf Insultation a občanského sdružení Zdraví pro Krupku. Cílem schůzky bylo projednání výsledků dosavadního monitoringu ovlivnění životního prostředí v souvislosti s provozem závodu KNAUF v Krupce.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha