Moravskoslezský kraj chce prosadit přímé kontroly topenišť v domácnostech

4.1.2010 - Ostrava | Novinky
Moravskoslezský kraj navrhuje, aby úředníci mohli přímo v domech a bytech soukromých osob kontrolovat, čím lidé topí. Podle dnešní zprávy ČTK Kraj tento návrh novely zákona o ochraně ovzduší předložil i sněmovně.

„Kontrola toho, čím kdo zatápí je v současnosti skutečně velice problematická, zejména proto, že kontrolor nemůže vstoupit jen tak do něčí domácnosti (na rozdíl od budov právnických osob),“ uvedla Vendula Krčmářová z Arniky. „Nedotknutelnost příbytku je zakotvena v ústavě i Listině základních práv a svobod. Přitom lidé se i na naši poradnu obracejí často s dotazy, co dělat, když jejich soused evidentně spaluje odpady,“ dodala.  Předkladatelé návrhu jsou přesvědčeni o tom, že jejich předloha právo na nedotknutelnost obydlí neporušuje. Poukazují na to, že výjimky může dovolit zákon, pokud je to nutné pro ochranu života nebo zdraví lidí a ochranu práv druhých. Úředníci by podle předlohy mohli do bytu přijít na základě ohlášení o zahájení kontroly.

Podle zprávy ČTK by úředníci posoudili i na základě prohlídky popela, čím lidé topí. Prvním důkazem, že nebylo spalováno palivo schválené výrobcem spalovacího zařízení, bude přítomnost hřebíků, šroubů, zbytků plastů, lepenek a podobně, uvádí zpráva.

„Těžko můžete někoho pokutovat na základě hřebíků v ohništi,“ řekla Krčmářová. „Jednak lidé mohou tyto nespálené zbytky odstranit při ohlášení kontroly, za druhé některé nebezpečné materiály mohou shořet poměrně dobře a bez viditelných větších zbytků, přitom zanechají skutečně nebezpečné zplodiny. Pokud se kontrolují topeniště například ve firmách, většinou se provádějí měření a analýzy pomocí ne zrovna levných zařízení, která navíc zajišťuje autorizovaná osoba. Nedovedu si představit, že úředníci chodí a posuzují domácí topeniště pomocí přehrabování popele. K tomu jsou potřeba například stěry z komínu. Návrh na možnost přímé kontroly soukromých topenišť sám o sobě je v zásadě přínosný, musí se však vypořádat s mnoha takovýmito detaily,“ dodala.

Je také potřeba mít na paměti, že pouze pokuty věc neřeší - všem lidem se musí dostat osvěty o tom, co je a co není možné spalovat a zároveň informace, jak mohou svá topeniště modernizovat pomocí různých dotací a příspěvků. Pokud i po tomto budou pálit odpad, jsou pokuty namístě.

Návrh také počítá s tím, že lidé si budou muset nechat dělat jednou za dva roky měření účinnosti
spalování a množství vypouštěných látek a kontrolu komínů. Povinnost by se týkala kotlů na pevná paliva od výkonu 15 kilowattů a kotlů na plynná a kapalná paliva od 11 kilowatů. Předkladatelé uvádějí, že jedno měření stojí kolem tisícikoruny.

Banner-stika

Sledujte nás: