en ru


Motivace domácností – důležitý krok při snižování produkce našich odpadů

15.10.2013 - NĚMECKO / ČR | Novinky
Graf ukazuje, jak souvisí způsob platby za odpad s jeho celkovou produkcí na osobu a rok
Produkce směsných odpadů z domácností se v ČR dlouhodobě drží na úrovni kolem 220 kg na 1 osobu a rok. Toto množství neklesá, přestože na našich ulicích stále přibývá kontejnerů na tříděný sběr, roste počet sběrných dvorů a třídí se další a další typy surovin. Po osvětě a fungující infrastruktuře je podle Arniky zvýšení motivace lidí dalším důležitým krokem dobré odpadové politiky. Dobře nastavený systém může dokonce snížit i celkovou produkci odpadů. Tento závěr potvrzuje více než patnáctiletá zkušenost mnoha zemí. Vyplývá to ze studie společnosti Eunomia (1) a konkrétní příklady jsou uvedeny pod grafem níže.

„Závěry studie potvrzují i výsledky z Německa. V polovině 90. let zaváděla motivační systém řada německých měst a regionů. V té době zde byla produkce směsných a objemných odpadů jen asi o 20 % nižší než je současný stav ČR. Po zavedení motivačních plateb produkce významně klesla,“ srovnává situaci v sousední zemi odpadový expert Arniky Ing. Milan Havel.

Rheingau-Taunus-Kreis je region ležící v Hesensku, ve kterém žije přibližně 180 tisíc obyvatel. V roce 1995 tam zavedli platby za odpad podle jejich objemu a v roce 1996 i plošný sběr bioodpadu. Už v roce 1997 klesla produkce směsného a objemného odpadu na 130 kg na 1 obyvatele (asi 2x méně než v ČR).

mnozstvi odpadu podle zpusobu platby

 

Poznámka ke grafu:

1 – platba za odpady podle objemu

2 – platba za odpady podle objemu a frekvence svozu

3 – platba za odpady podle objemu, pytlový systém

4 – platba za odpady podle hmotnosti vyprodukovaného odpadu

5 – platba, která nemá vztah k produkci odpadu (např. paušální platba na hlavu)

Zdroj: „A Comparative Study on Economic Instruments Promoting Waste Prevention“, EUNOMIA 2011

Aschaffenburg je stosedmdesátitisícový okres v Bavorsku, kde byl v roce 1997 zaveden systém plateb za odpady podle jejich váhy. Každá domácnost dostala svoji nádobu označenou kódem a čipem a platí podle skutečné váhy odpadu. Finanční motivace vedla k poklesu směsného a objemného odpadu ze 153 na 60 kg na 1 osobu za rok (asi 4x méně než v ČR).

Jako další příklad je možné uvést výsledky nakládání s odpady z domácností v Sasku. V této spolkové zemi se podařilo od roku 1995 do roku 2011 snížit celkovou produkci odpadů z domácností ze 483 na 329 kilo na obyvatele a rok, přičemž množství směsného odpadu kleslo o více než polovinu, konkrétně z 264 na 127 kilogramů roční produkce na obyvatele. Množství objemného odpadu pak kleslo ze 61 na 26 kg/obyv./rok (přibližně je těchto odpadů tedy produkováno o 100 kg na osobu méně než v ČR). Nízká je produkce bioodpadů, čehož je dosaženo zpoplatněním svozu této suroviny v mnoha lokalitách. To vše při poměrně nízkých poplatcích. Celkové náklady na 1 obyvatele se pohybují mezi 28 až 77 Euro, průměrné náklady byly 52 Euro/obyv./rok (průměrné náklady obcí na nakládání s odpady v roce 2011 bez příspěvku od společnosti Eko-kom byly v ČR 882 Kč/obyv./2011).

Další podrobnosti k informacím z Německa naleznete v našem článku: http://arnika.org/mnozstvi-odpadu-z-domacnosti-lze-snizit-priklady-z-nemecka

 

Poznámka:

(1) Data vycházejí ze studie „A Comparative Study on Economic Instruments Promoting Waste Prevention“, EUNOMIA 2011

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha