Podpořte kampaň Zachraňme stromy

Zachraňme stromyKampaň Zachraňme stromy! vyrostla z potřeby bránit bezdůvodnému kácení dřevin ve městech a obcích, ale také významných stromořadí v krajině. Zatímco v hustě obydlených městech a v průmyslových oblastech zeleň kompenzuje negativní účinky znečištěného ovzduší na lidské zdraví, aleje jsou dědictvím české krajiny po našich předcích, které stojí za to chránit i pro další generace.

Kampaň probíhá od roku 2005. Hlavním cílem v roce 2008 se stalo prosazení novely zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby paragrafy lépe chránily stromy a neumožňovaly další masivní ničení zeleně, kterého jsme svědky. S komplexním návrhem se můžete seznámit na našich stránkách.

PROČ věnovat stromům zvýšenou pozornost:

srdceJen v období od 1. 10. 2003 do 31.12. 2009 bylo v České republice pokáceno 82 417 stromů v alejích podél silnic II. a III.  třídy. Pokud si toto množství představíme jako souvislou alej stromů vzdálených 20 m od sebe po obou stranách silnice, zmizelo by stromořadí dlouhé 824 km, což je vzdušná vzdálenost cca z Prahy do Paříže. Vysázeno však bylo jen 47 670 stromů, což představuje vzdálenost jen do půli cesty, přibližně k německému Karlsrühe.

Co se nám například už podařilo:

Co pro nás znamená Vaše finanční podpora:

  • Budeme moci dále poskytovat bezplatné odborné poradenství v ochraně dřevin jak jednotlivcům, tak občanským iniciativám, a to osobně, telefonicky i e-mailem.
  • Ve spolupráci s odborníky budeme hledat nejlepší způsoby efektivní péče o zeleň a přesvědčovat o nich zodpovědné úřady.
  • Nabídneme získané znalosti a postupy k mapování alejí pro využití i v ostatních krajích České republiky. Přehled o významných a hodnotných stromořadích usnadní jejich budoucí ochranu i získání prostředků na péči o ně.
  • Kontinuálně budeme pokračovat v prosazování požadavků na lepší právní ochranu zeleně uvedených v petici Zachraňme stromy - za lepší paragrafy na ochranu zeleně, například důsledné zadávání a dodržování odpovídající náhradní výsadby za vykácené stromy.
  • Nadále budeme bránit kácení stromů, devastaci zeleně a zástavbě zelených ploch, například prostřednictvím podávání připomínek k územnímu plánu a jeho případným změnám.
  • Budeme moci nadále podporovat jednotlivce i sdružení občanů.

A může toho být i více - díky Vaší podpoře se můžete těšit na další aktivity, které pomohou chránit stromy a současně budou nás i vás bavit!

Více o tom, co stromy umí a co pro ně můžeme všichni dělat, se dozvíte na našich stránkách www.arnika.org/stromy

Naši práci můžete podpořit darem na účet:  2601754878/2010