Na skládce v Zákupech musely unikat do ovzduší dioxiny

2.4.2002 - PRAHA, ZÁKUPY | Tiskové zprávy
"Při požáru skládky nebezpečných odpadů v Zákupech, k němuž došlo uplynulou sobotu a neděli, muselo zákonitě docházet také ke vzniku vysoce nebezpečných dioxinů," říká k neveselé velikonoční události v českolipském okrese RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně ARNIKY Budoucnost bez jedů. Své tvrzení opírá o fakt, že na skládce hořely umělé hmoty a nebezpečné odpady.
"Zcela chápeme lidi žijící v Zákupech, že nechtějí mít za humny skládku nebezpečných odpadů a souhlasíme s jejich petiční akcí. I kdyby skládka nehořela, může pro ně představovat zdravotní riziko," dodává Petrlík. Představitel sdružení ARNIKA své tvrzení opírá o závěry studie Eurohazcon z roku 1998. "Život v okruhu tří kilometrů od skládky nebezpečných odpadů zvyšuje riziko narození potomků s vrozenými vadami o 33% tvrdí nedávno provedená studie „Eurohazcon„, na které se podílelo jedenáct vědeckých pracovníků z evropských univerzit," začínala zpráva vydaná 3. 11. 1998 v Římě. Požáry mohou významně přispívat ke znečištění životního prostředí dioxiny. Jejich vznik byl v České republice prokázán například při požáru skladu Linde - Frigera v Berouně v roce 1998. Ve všech ostatních případech se je nepokoušely orgány státní správy ani zjišťovat. "Bylo divné, kdyby mezi plastovými odpady nebylo široce používané PVC anebo jiné chlorované látky, jejichž hořením dochází mimo jiné ke vzniku vysoce toxických dioxinů. Dioxiny jsou látky nebezpečné již ve stopových koncentracích a způsobují poškození imunitního a hormonálního systému člověka a jsou podezřelé rovněž z rakovinotvorných účinků byly zjištěny při požárech PVC v zahraničí. Proto také Evropská unie diskutuje o restriktivních opatřeních vůči PVC," doplňuje informace Petrlík. Hasičům i inspektorům v podobných případech značně pomůže přehled o chemickém složení nebezpečných odpadů. Ten by měl pomoci poskytnout integrovaný registr znečišťování zavedený novým zákonem o integrované prevenci znečištění. Jeho uzákonění v Poslanecké sněmovně Parlamentu ĆR bránil poslanec ODS Jiří Drda reprezentující právě Liberecký kraj.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu