Publikace ke stažení

Další zajímavé materiály si můžete OBJEDNAT V E-SHOPU.

Všechny

O stromech

O Praze

O toxických látkách

O odpadech

Pro aktivní občany

Časopis Arnikum

připravujeme

Naše služby


Měření obsahu chemických látek

Významnou část práce Arniky tvoří provádění nejrůznějších měření, testování a analýz za účelem odhalit přítomnost toxických látek ve výrobcích nebo v životním prostředí (především v půdě nebo říčních sedimentech). Prosazujeme tak právo občanů na informace o nebezpečných látkách a zároveň nám pomáhají prosadit bezpečnější alternativy. Část těchto měření provádíme ručním rentgenovým spektrometrem, který dokáže velmi rychle a spolehlivě analyzovat, jaké nebezpečné látky vzorek obsahuje. Tímto přístrojem Arnika nyní disponuje a měření můžeme provést i pro Vás.

Komu je naše služba určena?

 • Menším výrobcům, dodavatelům či obchodníkům, kteří potřebují zjistit, zda jejich zboží neobsahuje nebezpečné látky a nemůže proto být potenciálně nebezpečné pro jejich zákazníky
 • Mateřským centrům, klubům či kavárnám, snažícím se vyvarovat se potenciálně toxického vybavení své provozovny
 • Jednotlivcům, které zajímá, zda vybavení jejich domácnosti neobsahuje nebezpečné chemické látky
 • Dalším zájemcům – nebojte se nás kontaktovat

Co všechno umíme otestovat?

Našim přístrojem dokážeme změřit převážnou většinu prvků periodické tabulky (s výjimkou velice lehkých prvků). Zaměřujeme se hlavně na nebezpečné těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť, chrom, antimon, arsen, barium nebo selen) a brom, který signalizuje obsah toxických zpomalovačů hoření. Zároveň vám dokážeme odpovědět na otázku, zda je měřený vzorek vyroben z PVC, jednoho z nejméně šetrných plastů k životnímu prostředí a lidskému zdraví.

POZOR: Přístroj naopak neumožňuje stanovit, jakými ftaláty je PVC výrobek změkčen nebo jaké chemické sloučeniny obsahuje, to umožňují pouze komplikovanější analýzy ve specializovaných laboratořích. Z kapacitních důvodů rovněž neprovádíme rozsáhlá průmyslová měření.

Jaké typy výrobků můžeme analyzovat?

 • Hračky a výrobky pro děti včetně vybavení hřišť, tělocvičen a heren
 • Spotřební zboží, především výrobky přicházející do styku s potravinami
 • Drobné vybavení domácnosti včetně elektronických a elektrických přístrojů
 • Barevné nátěry

Měření měření kovů v nádobí

 

Technologie

Arnika měření provádí ručním rentgenovým spektrometrem Niton XL3t. Ten pracuje na principu energiově disperzní fluorescence (zkráceně ED-XRF). Rentgenový paprsek vycházející z přístroje dopadá na testovaný materiál, ionizuje atomární částice a vyráží z jejich orbitalů fotony. Tím je vyzářena energie, která je charakteristická pro daný prvek a intenzita záření je úměrná koncentraci prvku ve vzorku.

 

Kolik to stojí?

Zde naleznete orientační ceník, platný od 1.2.2018. Celková částka se může lišit v závislosti na typu a velikosti zakázky. Dokážeme změřit 20-25 výrobků za hodinu. Upozorňujeme, že se nejedná o akreditovanou službu.

Kontaktujte nás na arnika@arnika.org či telefonu 774 406 825.


Vzdělávací aktivity

Odborné znalosti našich pracovníků a zkušenosti z více než desetiletého fungování ekologické organizace rádi sdílíme. Nabízíme přednášky a workshopy pro základní, střední a vysoké školy, mateřská centra, úřady, firmy i veřejnost.

Příklady vzdělávacích aktivit:

11
Lektor Matěj Man z Arniky

Orientační cena vzdělávací akce, která obyčejně trvá hodinu + následné konzultace je 1.500,- Kč. Pro neziskové organizace cena dohodou.

Naši lektoři:

Kontaktujte nás na arnika@arnika.org či telefonu 774 406 825.


Odborné poradenství

Arnika a její pracovníci se dlouhodobě odborně věnují problematice toxických látek a odpadů, ochraně přírody a podpoře občanů. Odborné poradenství pro veřejnost, obce či firmy poskytujeme (nejen) v následujících oblastech:

 • odborné konzultace k perzistentním organickým látkám ve výrobcích a odpadech
 • nakládání s komunálními odpady (pro obce a města)
 • poradenství k problematice toxických látek v PVC
 • poradenství k ochraně stromořadí
 • poradenství ke změnám územního plánu Prahy

Ceny služeb posuzujeme jednotlivě v závislosti na konkrétních případech. Orientační hodinová sazba je 500-1000 Kč/h. V odůvodněných případech jsme schopni základní sazbu po domluvě snížit.

Kontaktujte nás na arnika@arnika.org či telefonu 774 406 825.


Zpracování připomínek, posudků a studií

V rámci naší práce často vstupujeme do různých řízení, zpracováváme posudky, připomínky a studie. Tyto služby nabízíme i občanským sdružením, obcím či firmám:

 • konzultace a zpracování připomínek k EIA a IPPC – spalovny odpadů, průmyslové provozy, případy možné kontaminace půdy, vody či ovzduší
 • studie k ohlašování toxických látek v odpadech do IRZ
 • zpracování dat z IRZ pro občanská sdružení a obce
 • audit na výrobky z PVC
 • poradenství, tvorba a realizace plánu odběru vzorků – půda, voda, odpady
 • územní plán Prahy - námitky a žaloby vlastníků a zástupců veřejnosti
 • ochrana stromů a alejí: účast veřejnosti, výsadba a obnova alejí, návrhy na významný památný prvek a památný strom, plány péče, ošetřování, mapování

Ceny služeb posuzujeme jednotlivě v závislosti na konkrétních případech. Orientační hodinová sazba je 500-1000 Kč/h. V odůvodněných případech jsme schopni základní sazbu po domluvě snížit.

Reference:

Ceny služeb posuzujeme jednotlivě v závislosti na konkrétních případech. Orientační hodinová sazba je 500-1000 Kč/h. V odůvodněných případech jsme schopni základní sazbu po domluvě snížit.

Kontaktujte nás na arnika@arnika.org či telefonu 774 406 825.

 

Arnikum ke stažení

Co jsme v posledních měsících dokázali díky podpoře štědrých dárců? To se dozvíte v aktuálním vydání zpravodaje Arnikum.Arnikum1-19
 

 

TÉMA TOHOTO ČÍSLA: Brouk páchník v hlavní roli

Rozhovor
          
  Ivan Bartoš: Lidi je třeba přivést zpátky do krajiny
Reportáž
           Poodří žije!
Aktuál

 •   Toxickým látkám z elektroniky jsem vystaveni doma i v kancelářích
 •   Po čtrnácté jsme si posvítili na největší špindíry
 •   Křemíkové peklo místo nebe. Víte, kde skončí váš počítač?

Poslední strana
         
Anketa Alej roku zná své vítěze

Naše služby - veřejná správa

Nabídka zejména pro krajské a obecní úřady:

Ekoporadenství

Podrobnosti najdete na rozcestníku ekoporadny.

Příklad: Kam s nebezpečným odpadem?, Jaké informace je mi úřad povinen poskytnout?, Jak ovlivnit územní plán obce?, Jak se zapojit do řízení o kácení dřevin a dalších řízení ovlivňující životní prostředí?,...

S drobnými dotazy a konzultacemi, které jsme schopni vyřídit do 1 hodiny, Vám pomůžeme zdarma (telefonicky, při osobní schůzce nebo emailovou korespondencí).

Analýzy, posudky, připomínkování odborných dokumentů

Zpracujeme Vám připomínky k dokumentacím EIA, IPPC, územním plánům,...

Vzhledem k limitovaným kapacitám našich expertů nejsme schopni Vám tyto časově náročnější a odborně komplexnější práce poskytovat v režimu bezplatného ekoporadenství.

Cena: 500 Kč/hod.  (včetně přípravy, studia podkladů,...). Celkovou cenu Vám můžeme předem odhadnout.

Semináře pro státní správu

Cena: celodenní seminář za 1200 Kč na osobu. Minimálně 10 účastníků. Při hojné účasti lze dohodnout slevu.

Silniční stromořadí - komplexní balíček služeb

Podělíme se s Vámi o zkušenosti v oblasti mapování, evidence, péče a obnovy alejí.

 • zvyšování kvalifikace pracovníků státní správy (semináře/workshopy)
 • mapování alejí ve Vašem kraji
 • metodická podpora při obnově a péči o aleje
 • osvětová kampaň pro veřejnost
 • ošetřování alejí financované z OPŽP

pdfStáhěte si podrobný přehled nabízených služeb.

Cenu a podmínky dojednáme dle rozsahu Vaší objednávky.

Odborné články a studie

Napíšeme Vám tématický článek, kapitolu do sborníku nebo i připravíme několik vzdělávacích panelů/posterů.

Cena: od 300 Kč/normostranu v případě méně odborných textů

Informační letáky pro občany

Dodáme Vaší obci letáky s praktickými radami, jak chránit životní prostředí.

Aktuálně nabízíme letáky Odpady a Čím topíte, to dýcháte.

Cena: dle velikosti objednávky, cca 3 Kč za leták. Několik kusů na ukázku předem zdarma.

Výstavy

Zapůjčíme Vám vzdělávací a ekovýchovné postery s vybranou tématikou (ochrana zeleně, ochrana mokřadů, třídění a recyklace odpadů,...)

Cena: 30 Kč za panel + poštovné. Jedná se o příspěvek, ze kterého bude v budoucnu hrazena obnova opotřebených posterů.

 

Kontaktujte nás na arnika@arnika.org či telefonu 774 406 825.