Články

Nakládání s odpady ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví, stejně jako v jiných odvětvích, je nejdůležitější předcházet vzniku odpadů. Důsledně je třeba oddělovat infekční a nebezpečný odpad od běžného odpadu. Dalším krokem by mělo být maximální možné třídění běžného odpadu na recyklovatelné složky a zbylý nevytříditelný odpad. Infekční odpad, u nějž je to možné, by ideálně měl být dekontaminován a dále recyklován. Je-li spalován, uvolňují se z něj znečišťující látky včetně těžkých kovů a dioxinů.

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: