Natura 2000 v ČR

Evropa je rozdělena do několika tzv. biogeografických oblastí a Česká republika spadá do dvou z nich: Panonské a Kontinentální. Pro každou oblast bylo zpracováno mapování celého území a na jeho základě vznikl odborný návrh lokalit. Ten posoudila Evropská komise a v obou případech doporučila návrh Natury 2000 ještě doplnit. Doplněný seznam vyhlásila česká vláda na konci roku 2009. Koalice NNO pro Naturu 2000 jej však stále ještě považuje za nedostatečný a usiluje o jeho doplnění.


Ptačí oblasti jsou v české republice už vyhlášeny. V současné chvíli pokrývá Natura 2000 více než 13 procent plochy České republiky.

Zde najdete podrobná data o Natuře 2000 v České republice a jednotlivých krajích.

Co znamená „naturový druh“?

Druh živočicha či rostliny, který je speciálně chráněn a monitorován v rámci Natury 2000.

V rámci Natury 2000 jsou chráněny také druhy pravidelně hnízdících stálých ptáků  a pravidelně hnízdících stěhovavých ptáků.