Návrh na péči o menší vodní toky ve městech vycházející z inventarizace stavu potoků Mratínského, Nebušického a Štěrboholského v Praze

5.12.2017 - PRAHA | Články
Menších vodních toků je ve městech velké množství, bohužel jsou často vnímány jako stoky a málokdo ví, že se zrovna v těchto případech jedná o pramenitou vodu. Takovéto přijímání veřejností je způsobeno stavem vodních toků a také nízkou informovaností občanů.

Řešením současné situace je tedy především zlepšit stav vodních toků například úklidem v jejich okolí, osazením hodnotnějším typem vegetace a tím přilákání zajímavých živočichů nebo celkovou revitalizací. Zároveň se však musí zvýšit informovanost občanů, kterou je možné provést například informačními cedulemi v blízkosti vodního toku, besedami s místní veřejností nebo přidáním informací o vodním toku na webové stránky obce.

Velmi negativním jevem je samozřejmě takzvané zatrubňování vodních toků, což je jinými slovy svedení vody do trubky a její umístění většinou pod zem. Zatrubnění potoka má mnoho negativních konsekvencí, pro veřejnost zejména tu, že tok prostě zmizí a lidé zapomenou, že vůbec existuje. Zatrubnění má samozřejmě vliv i na krajinu, která ztratí významný prvek a na organismy, pro něž je potok nebo jeho okolí stanovištěm. Zatrubnění by proto mělo být až poslední možností, jak s vodními toky nakládat a nejlépe by mělo být jedině dočasné.

Vodní toky by měly být revitalizovány přírodě blízkým způsobem včetně odstranění vybetonování koryta, či jeho zahloubení, naopak by měly být vodní toky meandrující s možností rozlití ve volné krajině. Tomu samozřejmě brání množství staveb v bezprostředním okolí vodních toků, zde je na místě zvažovat stavební uzávěry, neboť blízké stavby jsou vždy ohroženy záplavami. I pokud na březích vodních toků nejsou přímo stavby, často brání revitalizaci složité majetkové vztahy a strach obyvatel. Revitalizace přírodě blízkým způsobem je přitom výhodná pro všechny, pro přírodu i pro obyvatele, neboť meandry a rozléváním se tok zpomaluje a část vody se vsakuje do okolní krajiny, zmenšuje se tak šance na záplavy v dolní části toků. Revitalizace přírodě blízkým způsobem má silný vliv na zvýšení biodiverzity, což ukazuje příklad Hostavického potoka.

Revitalizací v současnosti prochází naštěstí v Praze několik toků, viz http://lhmp.cz/vt/category/revitalizace-potoku/. Jedná se však o proces legálně i finančně náročný, který není možné z důvodů využívání nejbližšího okolí toků provést všude.

Navrhujeme proto provádět vždy aspoň menší změny, jako je instalace informačních cedulí, nebo jednání s majiteli pozemků v blízkosti vodních toků.

Vytvořeno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

MZP logo RGB v2

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu