Nebezpečné výrobky - Domácnost (138)

Obsahuje formaldehyd
Nadlimitní uvolňování kadmia a olova.
Nadlimitní uvolňování kadmia a olova.
Nadlimitní uvolňování kadmia a olova.
Obsahuje karcinogenní látky
Obsahuje karcinogenní látky
Nadlimitní obsah olova.
Výrobek není označen varováním a pokyny pro manipulaci s žíravinami (R35).
Uvolňování benzenu a toluenu.
Obsahuje olovo a kadmium.
Obsahuje 4,4'-methylendianilin.
Karcinogenní 4,4´ methylendianilin.
Obsahuje vysoké množství nebezpečných primárních aromatických aminů (PAA).
Obsahuje primární aromatické aminy (PAA).

Arnika v zahraničí