Nebezpečné výrobky - Domácnost (138)

Obsah těžkých kovů.
Obsah primárních aromatických aminů.
Obsah primárních aromatických aminů.
Obsahuje anilin.
Vysoký obsah olova a kadmia.
Obsahuje kadmium a olovo.
Obsah primárních aromatických aminů.
Obsahuje formaldehyd.
Vysoký obsah ftalátů.
Vysoký obsah toluenu.
Obsahuje benzen.
Přítomnost radiaktivního caesia 137.
Obsah karcinogenních aminů.
Výrobek nevyhovuje Směrnici o nebezpečných přípravcích 1999/45/EC.
Obsahuje formaldehyd.
Přítomnost azbestu.
Strana 7 z 7

Arnika v zahraničí