Nebezpečné výrobky - Hračky (232)

Vysoký obsah olova a chromu.
Vysoký obsah chromu a olova.
Obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a di-“isononyl” ftalátu (DINP).
Obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a di-"isononyl" ftalátu (DINP).
Přítomnost formaldehydu.
Obsahuje ftalát DEHP.
Strana 12 z 12

Arnika v zahraničí