Nebezpečné výrobky - Obuv, oděvy, textil (45)

Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát.
Přítomnost biocidu dimethylfumarátu.
Výrobek představuje riziko kvůli přítomnosti dimethylfumarátu (DMF).
Přítomnost  biocidu dimethylfumarátu.
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Přítomnost biocidu dimethylfumarátu.
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát
Biocid dimethylfumarát.