Nebezpečné výrobky (667)

V databázi naleznete příklady nebezpečných výrobků s obsahem nejméně jedné nežádoucí chemické látky. Kromě informací od úřadů obsahuje databáze také nálezy Arniky. Jedná se o nálezy výrobků s obsahem potencionálně zdravotně nebezpečných chemických látek, které si Arnika nechala otestovat v akreditované laboratoři.

Ty mohou splňovat aktuálně platné limity pro toxické látky ve spotřebním zboží, přestože jsou vědeckou obcí považované za zdraví nebezpečné. Často se jedná o látky vzbuzující velmi vážné obavy, které navrhuje omezit evropská chemická legislativa REACH. Přísné normy totiž platí často pro hračky, kosmetiku či potraviny. Další předměty jako jsou školní pomůcky, textil či nábytek již takto přísné legislativě nepodléhají.

Spotřebitel má v těchto případech pouze právo na informaci o tom, zda jsou obávané látky ve výrobku obsaženy. Nikoliv na reklamaci zboží.

Obsah primárních aromatických aminů.
Obsah primárních aromatických aminů.
Obsahuje anilin.
Vysoký obsah olova a kadmia.
Obsahuje kadmium a olovo.
Obsah primárních aromatických aminů.
Obsahuje formaldehyd.
Vysoký obsah ftalátů.
Vysoký obsah toluenu.
Obsahuje benzen.
Přítomnost radiaktivního caesia 137.
Obsah karcinogenních aminů.
Výrobek nevyhovuje Směrnici o nebezpečných přípravcích 1999/45/EC.
Obsahuje formaldehyd.
Přítomnost azbestu.
Výrobek obsahuje nadlimitní hodnotu esterů kyseliny ftalové (DNOP).