Nebezpečné výrobky (667)

V databázi naleznete příklady nebezpečných výrobků s obsahem nejméně jedné nežádoucí chemické látky. Kromě informací od úřadů obsahuje databáze také nálezy Arniky. Jedná se o nálezy výrobků s obsahem potencionálně zdravotně nebezpečných chemických látek, které si Arnika nechala otestovat v akreditované laboratoři.

Ty mohou splňovat aktuálně platné limity pro toxické látky ve spotřebním zboží, přestože jsou vědeckou obcí považované za zdraví nebezpečné. Často se jedná o látky vzbuzující velmi vážné obavy, které navrhuje omezit evropská chemická legislativa REACH. Přísné normy totiž platí často pro hračky, kosmetiku či potraviny. Další předměty jako jsou školní pomůcky, textil či nábytek již takto přísné legislativě nepodléhají.

Spotřebitel má v těchto případech pouze právo na informaci o tom, zda jsou obávané látky ve výrobku obsaženy. Nikoliv na reklamaci zboží.

Vysoký obsah ftalátů.
Ve výrobku zjištěny dva ftaláty: DEHP a di- n-oktylftalátu (DNOP).
Vysoký obsah ftalátu DEHP
Vysoký obsah ftalátu.
Obsahuje ftalát DEHP.
Vysoký obsah ftalátu
Obsahuje ftalátyDEHP, DINP a di -n- oktylftalát (DNOP).
Obsahuje ftalát DEHP.
Obsahuje ftalát DEHP.
Vysoký obsah ftalátu.
Vyšší obsah ftalátu DEHP.