Nedělejte ze „Střeláku“ Žofín

Praha 1, 2008 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 11.2.2012
Nové přístaviště lodí, bourání historického zábradlí, výtah z mostu Legií, visutá lávka u restaurace, slupky s elektrickými přípojkami, atraktivní světelné kužely. Taková byla původní představa radnice Prahy 1 o regeneraci Střeleckého ostrova, který je už několik set let oázou přírody v srdci metropole. Projekt má zřejmě umožnit intenzivnější využívání ostrova ke komerčním akcím. Plán si měl mimo jiné vyžádat kácení devadesáti převážně zdravých stromů.

„Z hlediska památkové péče je žádoucí zlepšení celkového stavu ostrova, jeho vegetační složky a mobiliáře včetně navrhované parkové kompozice,“ píše ve stanovisku pražského pracoviště Národního památkového ústavu jeho ředitel Michael Zachař. „V zájmu památkové péče je zachovat historický obraz a charakter Střeleckého ostrova v celé jeho ploše včetně břehů, který je z větší části přírodní s minimem zastavěných ploch,“ uvádí stanovisko s tím, že velké stavební zásahy do ostrova jsou naprosto nežádoucí.

Arnika a několik dalších občanských sdružení se od počátku obávala toho, že návrh regenerace příliš intenzivní. Střelecký ostrov je oázou přírody v centru Prahy. Lidé využívají pískové cesty mezi starými stromy k procházkám, nebo chodí posedět k písčitým břehům a pozorovat plynutí řeky. K tomu všemu ale není nutné ostrov přestavovat. Stačilo by opravit veřejné osvětlení a chodníky. Z místa klidu by se neměl stát další zábavní podnik.

Díky nesouhlasu občanských sdružení se o celý projekt začali zajímat i další obyvatelé Prahy a vzedmula se vlna nevole. Starosta Prahy 1 Petr Hejma pak v červnu 2009 rozhodnul o založení pracovní skupiny složené ze zástupců projektanta, radnice i občanských sdružení. Cílem skupiny bylo posoudit navržené kácení a vypracovat návrh dlouhodobé správy Střeleckého ostrova s tím, že je nutné zachovat jeho přírodní funkce.

Původní projekt počítá s výměnou laviček a veřejného osvětlení. Opraveny mají být všechny cesty. Část historického zábradlí na mostu Legií má být vybourána, aby na ostrov mohl vést výtah. Severně od mostu má vzniknout nová plocha pro pořádání kulturních a společenských akcí. Kolem ostrova má vzniknout okružní cesta, která kolem restaurace vybočí nad vodu jako dřevěný zavěšený balkon. Na jižní špici ostrova má cesta procházet dřevěným vyhlídkovým molem s posezením. Ostrov by měl získat slavnostní nasvícení, včetně osvětlení vybraných stromů a zdaleka viditelných světelných kuželů. Na jižní straně ostrova se plánuje přístaviště Skautské lodi s klubovnou a další přístavní mola. V severní části mají vyrůst čtyři energetické sloupky pro připojování techniky při pořádání větších komerčních akcí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu