Nejčastější problémy vodních toků ve městech a jejich řešení

23.9.2020 - PRAHA | Články

Jako největší překážka pro zlepšení stavu vodních toků v obcích se jeví nejasnosti okolo odpovědnosti jednotlivých institucí. Přestože je vždy jasně určen správce vodního toku, který by měl teoreticky o tok dbát a případně navrhovat a usilovat o jeho změny k lepšímu. Motivace o vodní tok pečovat může být větší u úplně jiné instituce. Typická je situace, kdy má vodní tok na starosti správa povodí, která se o něj samozřejmě stará, těžko ale může chtít provádět revitalizace v obcích, které mají vlastní představu svého rozvoje. Naopak obce, které mají vodní toky na svém území a jsou tak vyloženě motivovány k jejich úpravám, o nich nemohou rozhodnout a pokud o ně usilují, musí přimět správu povodí, aby s nimi souhlasila. Zároveň občané a spolky jsou více v kontaktu s obcemi než se správami povodí, které mají na starosti velké množství vodních toků a jejich úřady jsou často situovány v jiných městech, než se nachází předmětné vodní toky. Troufáme si tvrdit, že častější případem než aktivita, která vychází naprázdno, je bohužel stav, kdy si možnosti změnit vodní tok přehazují instituce mezi sebou. To je zapříčiněno financemi, jež je nutné uvolnit z rozpočtu nebo sehnat navíc. Situaci pak dále komplikují všudypřítomné problémy zástavby ve vztahu k vodním tokům, tedy hustá zástavba a nebezpečí povodní. Jak ale ukazují příklady z ciziny, takové problémy se dají řešit.

Problémem může být i složitost vyjednávání s jednotlivými vlastníky pozemků podél vodního toku, kteří musí s úpravami souhlasit.

Přesto stojí za to nevzdat se a revitalizace nebo obecně zlepšení stavu vodních toků usilovat, jedná se totiž o klíčové krajinné prvky s mnoha funkcemi. Neváhejte se obrátit na obec i správu povodí a pokuste se s nimi vyjednat přírodě blízké úpravy vodních toků.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu