Největší znečišťovatelé Ústeckého kraje – elektrárny, chemičky a výrobci stavebních hmot

2.11.2007 - ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Elektrárny Prunéřov patřící společnosti ČEZ se nejčastěji umístily na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Ústeckého kraje sestavených na základě dat v Integrovaném registru znečišťování  za rok 2006. Vypustily nejvíce skleníkových plynů, látek rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných a plynů způsobujících kyselé srážky. „To se od předchozího roku nezměnilo. Výrazně jiné je ovšem pořadí v emisích látek klasifikovaných jako karcinogenní pro člověka. Nejvíce jich v roce 2006 vypustil nováček mezi průmyslovými provozy v kraji - společnost Knauf Insulation v Krupce. V loňském roce první Chemopetrol oproti roku 2005 snížil podle IRZ emise benzenu pod ohlašovací práh a letos je až čtvrtý. Knauf je první i v tabulce látek mutagenních. V obou případech je to kvůli vysokým emisím rakovinotvorného a mutagenního formaldehydu. Žebříček pro mutagenní látky jsme sestavovali letos poprvé. V celostátním žebříčku pro emise těchto látek je Knauf na šestém místě. Kvůli formaldehydu se vysoko v žebříčcích dostali také další dva provozy v kraji – Union Lesní Brána a HP Peter Žatec,“ komentoval novinky v žebříčcích pro Ústecký kraj vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Elektrárny Prunéřov patřící společnosti ČEZ se nejčastěji umístily na nejvyšších příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Ústeckého kraje sestavených na základě dat v Integrovaném registru znečišťování  za rok 2006. Vypustily nejvíce skleníkových plynů, látek rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných a plynů způsobujících kyselé srážky. „To se od předchozího roku nezměnilo. Výrazně jiné je ovšem pořadí v emisích látek klasifikovaných jako karcinogenní pro člověka. Nejvíce jich v roce 2006 vypustil nováček mezi průmyslovými provozy v kraji - společnost Knauf Insulation v Krupce. V loňském roce první Chemopetrol oproti roku 2005 snížil podle IRZ emise benzenu pod ohlašovací práh a letos je až čtvrtý. Knauf je první i v tabulce látek mutagenních. V obou případech je to kvůli vysokým emisím rakovinotvorného a mutagenního formaldehydu. Žebříček pro mutagenní látky jsme sestavovali letos poprvé. V celostátním žebříčku pro emise těchto látek je Knauf na šestém místě. Kvůli formaldehydu se vysoko v žebříčcích dostali také další dva provozy v kraji – Union Lesní Brána a HP Peter Žatec,“ komentoval novinky v žebříčcích pro Ústecký kraj vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, perzistentní organické látky, rtuť, kyanidy, formaldehyd, styren, polyaromatické uhlovodíky a dioxiny.

Vedle prunéřovských elektráren patří k největším znečišťovatelům v kraji ještě další dva provozy ČEZu – elektrárna Počerady, která za rok 2006 vypustila nejvíce rtuti a oxidu uhelnatého v kraji, a elektrárny Tušimice, které vedou tabulku v množství vypouštěných látek reprotoxických (poškozujících rozmnožování) hlavně kvůli vysokým emisím arsenu, rtuti a polyaromatických uhlovodíků do ovzduší.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie) v Ústí nad Labem - za rok 2006 vypustil do ovzduší v Ústeckém kraji nejvíce látek poškozujících ozónovou vrstvu Země a v rámci celé ČR je v této kategorii druhým největším zdrojem, hned po Spolaně Neratovice. V odpadech Spolchemie skončilo také nejvíce rtuti. Vysoké množství hexachlorbenzenu a hexachlorbutadienu  v odpadech ze Spolchemie činí rovněž největšího producenta perzistentních organických látek v celé České republice.

Lovochemie vévodí letos nově zavedenému žebříčku největších zdrojů úniků látek nebezpečných pro vodní organismy. „Je to kvůli vysokým únikům zinku v odpadních vodách vypouštěných do Labe. Zinek stejně jako měď sice nejsou tolik nebezpečné pro člověka, zinku máme spíše nedostatek, ale oba kovy jsou velice nebezpečné pro vodní živočichy. Lovochemie podle svého prohlášení vypouští do Labe tolik zinku kvůli čištění odpadních vod pro jiný podnik ve svém areálu, Glanzstoff Bohemia. Nám ovšem nezbývá nic jiného než vycházet z čísel, která do registru nahlásily samotné podniky. Abychom odlišili nebezpečnost kyanidů, jejichž únik z Draslovky Kolín se projevil v Labi i v části ústeckého kraje, sestavili jsme pro ně na úrovni celostátní i na úrovni krajů samostatné tabulky,“ vysvětlil Petrlík.

Kyanidy přímo vypouštěné do vody ohlásil za rok 2006 v Ústeckém kraji pouze Chemopetrol. „Největším překvapením žebříčků podle dat v IRZ za rok 2006 v Ústeckém kraji jsou prvenství Knaufu a Lovochemie. Na Knauf si již od jeho spuštění do provozu stěžují také místní obyvatelé,“ řekl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

„Knauf Insulation s.r.o. v Krupce provází od samého spuštění do zkušebního provozu řada nedostatků. Továrna značně obtěžuje obyvatele žijící jak v její těsné blízkosti, tak i v okolních obcích včetně 7 km vzdáleného lázeňského města Teplice. Její provoz provází zápach, zátěž z nárůstu automobilové dopravy a značné množství vypouštěných škodlivých látek. Zákon totiž zohledňuje pouze emisní limity. Jejich splnění bohužel neznamená, že továrna neznečišťuje okolní prostředí. Umístění Knaufu mezi největšími znečišťovateli je toho důkazem,“ shrnula výhrady k provozu Knaufu Mgr. Miloslava Bačová z občanského sdružení Zdraví pro Krupku.

Informace do registru letos ohlásilo 89 provozů na území Ústeckého kraje, což je o 14 více ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanými látkami byly amoniak (čpavek), oxidy dusíku a oxidy síry, všechny v emisích do ovzduší. „Ústecký kraj nemá nejvyšší počet provozů, které ohlašují do IRZ, ale předčí jiné kraje závažností vlivu průmyslových provozů na životní prostředí. Zdatně v tom soupeří s Moravskoslezským krajem,“ zhodnotil postavení kraje v rámci České republiky Jehlička.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku /irz, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů a kritérií pro výběr látek.

Žebríčky největších znečišťovatelů v Ústeckém kraji najdete ke stažení v PDF ZDE.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu